muzruno.com

Крайната помощна програма

Крайната полезност е размерът на добавената полезност, която се добавя към потреблението на всяка последователна единица добро. Самото понятие от полза, въпреки абстрактно си природа, отдавна се използва в икономическата теория, за да се определи степента на удоволствие, удовлетворение, или ползи, които хората произтичат от потреблението на някои стоки.

Теорията за пределната полезност възниква през втората половина на 19 век като алтернатива на концепцията за труд теория на стойността. Тя е разработена от представители на австрийското училище: Е. Böhm-Bawerk, К. Менгер, J. Schumpeter, F.F. Висер, както и А. Маршал, САЩ Джевънс и Л. Уолс.

Нейната същност се крие във факта, че основният фактор, влияещ върху стойността на дадена стока, е нейната пределна полезност, която от своя страна зависи от субективната оценка на неговите нужди. За по-голяма яснота разгледайте следния пример. Да предположим, че влезе милионер пустинята Сахара и при температура от около 40 ° е много жаден. В джоба на панталоните му има шепа диаманти. И тогава има бедуин с водна чанта и предлага за размяна на диаманти за вода. Какво в този случай ще бъде от голямо значение за един човек? Очевидно водата, както и без нея, рискува да умре.Да вземем друг пример. Представете си, че в един горещ ден от юли, павилион със сладолед ви хвана окото и решихте да закупите един пакет. След това, след като изядохме първата част, купихме още една, защото искаме повече сладолед, макар и не толкова. След втория пакет, започвате да мислите: да купите трета или не. И ако някой ви предложи да ядете четвърти или пети, тогава едва ли ще се съгласите. Този пример описва закона за намаляване на полезността, който гласи, че като насищане човешките нужди полезността на нещата за него намалява.

Поддръжниците на теорията за пределната полезност считат, че потреблението на всеки продукт или услуга е "нарастващо" за дадено лице. Това означава, че купувачът по правило не се ръководи от принципа "всичко или нищо", а постепенно увеличава броя на консумираните стоки или услуги, докато не удовлетвори нуждите си.

По този начин, знаейки каква е полезността, можем да изведем три основни извода:

  1. За потребителя всеки допълнителен продукт носи допълнителна полезност, която обикновено се нарича "маргинална".
  2. Колкото повече количества стоки купувачът е успял да консумира, толкова по-малко е полезна всяка следваща единица от този продукт за него. По този начин може да се твърди, че пределната полезност има намаляващ характер. И между стойността на продукта и пределната полза има обратна връзка. Нейната същност е, че колкото по-малко количество стоки (стоки) има човек, толкова по-ценно за него е този продукт. Оказва се, че неговата стойност се определя от степента на полезност, която последната единица от това добро има, способна да задоволи най-незначителната нужда.
  3. Когато отнема определен брой единици на даден продукт (например, сладолед), лицето получава сумата на комунални услуги, като намалява всеки път. В икономическата теория е обичайно да наричаме условната единица на пределната полезност "utilit". Ако консумацията на сладолед ще първо лице полезност 7 Jutila, второ - 6, третият - 5, а четвъртата - 4 Jutila, общата стойност на тези продукти ще бъде равна на 22 Jutila (а пределната полезност е 4 Jutila). Липса на всеки редовен партида от сладолед ще бъде намаляване на общото количество (общ) полезност и едновременно увеличаване на пределната полезност крайната опаковка. Например, ако човек се отказва четвъртата части, тогава общата полезност (TU) е равен на 18 единици, и пределната полезност (MU) ще бъде 5, недостатъчност на ТУ трета част ще бъде 13 единици, и MU увеличение до 6, и т. D ,
Споделяне в социалните мрежи:

сроден