muzruno.com

Спешни услуги. Аварийно обслужване на електрически мрежи. Водоканална аварийна служба

Е, ако къщата всички комуникации работят правилно. Често обаче има случаи, при които има разбивка електропроводи или газовата (вода) тръба. Неотдавна природните бедствия също станаха чести, което навреди не само на комуникациите, но и на хората. За да се премахнат всички неизправности, последиците от тях, както и да се спаси животът на хората, са необходими спешни услуги. Сред тях е възможно да се разпределят газови, спасителни, а също и организации за ремонт на водопроводи и газопроводи.

Каква е спешната услуга и какви функции изпълнява тя?

Първо, ще се занимаем със самата концепция. Спешните служби са специални формации, които постоянно са готови да отидат до мястото на разбиване или извънредна ситуация и го елиминира. Естествено, всички транспортни и технически средства на тези екипи трябва да бъдат обслужвани 24 часа в денонощието.спешни услуги

Услугите трябва да изпълняват следните задачи:

 • Контролирайте обслужваните обекти за навременно откриване на аварии или неизправности.
 • Бързо отговаряйте на обжалването на гражданите. Тоест, екипът за ремонт трябва незабавно да отиде на повикване, да открие причината за неуспеха и да го отстрани.
 • Изпълняват задълженията си, за да спасят живота и човешкото здраве, своето имущество, както и да отстранят аварийните ситуации и последиците от тях.

Естествено всяка служба има списък с по-конкретни отговорности.

Кой може да работи в отбора?

Всички служители трябва да бъдат квалифицирани и да имат подходящо теоретично и практическо обучение. Моралните качества на работниците са много важни. Например, те трябва да се опитат във всеки случай да осигурят възможно най-голяма помощ.

А газовите работници, електротехниците и спасителите трябва да имат известно профилно образование. Важна е професионалната категория на служителя. Всеки служител трябва да знае, че той е отговорен за живота и здравето на хората, така че той трябва да поеме отговорност отговорно за своите задължения.

Спешните услуги се извършват от лица над 18-годишна възраст. С тях се сключва трудов договор, в който се определят задълженията, правата, заплатите и другите условия. Предпочитание се дава на хора с високи морални качества, постоянен манталитет, способност за ефективно действие при извънредна ситуация, както и с добри физически данни. Например, за да стане спасител, е необходимо психолог и психиатър да потвърдят, че човек е годен за такава услуга.

услуга за спешна енергийна мрежа

Характеристики на професионалните електротехници

Така че сега ще разберем по-подробно дейностите на всяка услуга поотделно. Ако можете да замените електрическата крушка, това е добре. Все пак не всички знаят как и имат право да се опитат да изградят ново окабеляване или да поправят повреда на централната линия. Това е аварийната услуга на електроенергийната мрежа. Тук има квалифицирани професионалисти, които са преминали сертификацията и имат практически опит.

Представената услуга изпълнява следните функции:

 • по всяко време на деня и нощта пътува до спешни повиквания да се отстранят евентуални повреди на централната линия или в домашните кабели;
 • ремонт на оборудване или замяна на кабели в частни къщи, апартаменти или индустриални обекти;
 • установява средства за защита: сензори, стабилизатори, генератори;
 • проверява ефективността на електропровода, извършва пълна или частична диагностика;
 • събира и монтира щитове - освен това специалистите свързват електрическото оборудване с размери (готварски печки, бойлери).

Характеристики на газовата услуга

аварийна газова услугаТрябва да се отбележи, че в тази организация могат да работят само хора, които познават технологията на дейности, свързани с газа. Освен това те би трябвало да могат да използват газова маска и други средства за защита.

Нека разгледаме основните задачи, които трябва да изпълнява аварийната газова служба:

 1. Осигуряване на ефективна и безопасна работа на магистрали и тръбопроводи, както и на друго оборудване.
 2. Непрекъснат мониторинг на състоянието на газовите параметри, които влизат в системата.
 3. Незабавен отговор на привлекателността на населението и ремонт на оборудване, отстраняване на течове и други неизправности.
 4. Монтаж на блокове, работещи със синьо гориво, както в частни жилищни сгради, така и в промишлени сгради.

Какво трябва да има екипът за ремонт?За да може работата да се изпълни качествено, служителите трябва да имат такива устройства:

 • както и други лични предпазни средства;
 • манометри;
 • инструменти за определяне нивото на замърсяване на газ в помещение, промишлена сграда или друга структура;
 • инструмент за работа с тръби, както и най-често използваните части, с които можете да извършвате ремонти;
 • пожарогасители;
 • изолационни и смазочни материали.

Цялата работа, извършвана от службите за спешна помощ, задължително се записва в протоколите. Техническата документация трябва да се съхранява в архивите за определено време.

Водоканална аварийна служба

Характеристики на работата и функциите на аварийния екипаж на водния канал

Много често промишлени инсталации, централизирани магистрали, частни къщи или апартаменти изпитват пробиви във водните тръби или възпрепятстване на канализацията. Ако разбивката не е значителна, тогава можете сами да се справите с тях. Има обаче случаи, когато е необходима спешна услуга на водния канал.

Специалистите на бригадата изпълняват следните функции:

 1. Незабавно отговаряйте на обаждането.
 2. Установете причината за неизправността и я премахнете: разрушаване или разрушаване на тръбата, замяна на основните части.
 3. Елиминирайте големи запушвания в канализационните системи.
 4. Свържете водопровода към сградата или я изключете.
 5. Те извършват планиран контрол на качеството на водоснабдяването за жилищни и нежилищни помещения.

Принципи на работа на спасителния екип

спешна спасителна службаТази услуга изпълнява различни видове работа. Основната цел на нейната дейност е да спасява живота и здравето на хора, които са в извънредна ситуация (експлозия на жилищни и нежилищни сгради, земетресения, пожари, наводнения и други бедствия).

В работата си служителите на службата следва да се ръководят от следните принципи:

 • задължителни за спасителни дейности;
 • милостта, хуманизма и приоритета на човешкия живот;
 • осигуряване на безопасността на служителите и другите хора, присъстващи по време на събитията;
 • работа с минимална вреда за околната среда.

Всеки служител на екипа трябва да знае и ясно да изпълнява задълженията си.

Основните функции на спасителите

телефон за спешни случаи

Най-важната задача, която спасителната служба трябва да изпълни, е прякото участие в ликвидирането на извънредна ситуация. Ако разгледаме по-подробно функциите на представената организация, тогава сред тях може да се отбележи следното:

 • постоянен контрол над потенциално опасни обекти;
 • предотвратяване и ликвидиране на извънредни ситуации;
 • защита на територията и гражданите от настъпването на всякаква опасност от антропогенен или природен характер;
 • обучение на населението.

Всеки трябва да знае телефонния номер за спешни случаи. Една за всички организации е номер 112. Всеки отдел обаче има свой собствен телефон:

 • пожарникари - 101 (01);
 • първа помощ - 103 (03);
 • полицията - 102 (02);
 • сервиз на газ - 104 (04).

Що се отнася до броя на електротехниците и служителите на водния канал, те трябва да бъдат разпознати в града, в който живеете, тъй като те нямат общ телефон.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден