muzruno.com

Сертификат за качество на продукта - каква е същността?

сертификат качеството на продукта

е документ, посочващ общ изглед, включително потвърждение за съответствие, декларация и други специални документи. Понякога се нарича сертификат за безопасност.

В статията ще разгледаме каква е нейната същност по примера на документа за съответствие.

сертификат за качество

Обща информация

Сертификат за съответствие за продукти според националната система GOST R е документ, който потвърждава, че стоките са декларирали характеристики според изискванията, установени за тях. Той се отнася до категорията разрешителни. Сертификатът за съответствие на качеството се получава съгласно установените схеми, които се препоръчват на кандидатите от органите, които провеждат тази процедура и имат акредитация за нея. Документът се издава както за единични стоки, така и за партиди, както и за серийно производство.

предимства

В нашата епоха на сериозна конкуренция, належащият въпрос е как да се откроим сред останалите. Един от инструментите е сертификатът за качество. Търсенето на потребителите може да бъде стимулирано по много други начини. Въпреки това, като правило, наличието на документ, доказващ високото качество на продуктите, е печеливша възможност. В края на краищата това показва, че държавният стандарт отговаря на всички необходими изисквания.

сертификат за съответствие на качеството

видове

Сертифицирането е задължително или доброволно. В първия случай необходимостта от него е изяснена в постановлението на държавния стандарт. За да получат сертификат за качество, продуктите се подлагат на определени тестове в специални лаборатории. Ако процедурата е доброволна, то тя може да бъде извършена от всяка организация, която е решила да се занимава с този вид дейност и е регистрирала марката си по подходящ начин.

Документът, който е задължителен, доказва, че продуктите отговарят на изискванията на закона, които са установени на базата на сигурност за хората, околната среда и имуществото. С доброволното удостоверение се потвърждава съответствието на характеристиките на документацията, приложена от продавача или производителя. Този метод служи като отличен лост за увеличаване на търсенето и доверието на потребителите.

сертификат за качество

В допълнение към сертификата документ може да означава декларация. Тя има същата правна сила като самата резолюция, но тя се различава от нея. На първо място, от отговорност произтича. При подаване на декларацията той се носи от самия заявител за цялата предоставена информация.

Сертифициращ орган

Процедурата се извършва от специални органи, които са получили подходящи акредитация. лаборатория където пробите са подложени на различни тестове, оборудвани с цялото необходимо оборудване в съответствие с националните и международните стандарти. В допълнение към техническите условия, те наемат специалисти с най-висока квалификация.За да получи сертификати за качество на продуктите, заявителят трябва да подаде пакет документи до упълномощения акредитиран орган. Като цяло заявителят:

  • подаде заявлението за сертификация заедно с други необходими документи;
  • след изучаване от експерти се взема решение за издаване на сертификат, когато могат да се изискват допълнителни документи или действия;
  • определя кодовете на TNVED, OKP, GOST и координира схемата с акредитирания орган;
  • След извършване на всички действия и с положителен резултат документът се получава.

Когато е задължително, максималният срок на валидност е 5 години, а при доброволен срок не може да надвишава три години.

сертификат за качество на стоките

Ред на процедурата

Сертификатът за качество на GOST се издава в съответствие с процедурата, уредена в нормативните документи. За различните видове продукти има схема на процедура. В съответствие с този и други компоненти, сертифициращ орган избира необходимите видове със или без собствен набор от тестове. Основният закон тук е федералният закон "за техническото регулиране".

Сертификацията като цяло се състои от:

  • анализ на договора;
  • първоначален одит;
  • получаване на препоръки;
  • решение за издаване на документ;
  • надзорна инстанция;
  • повторна ревизия.

Процесът

При анализа на договор те обръщат внимание на областта на дейност, която ще бъде сертифицирана, способността на даден център да предоставя услуга, да проверява наличието на необходимата за одита информация и др.

Обхват на сертификата качеството на стоките, се определят по отношение на продуктите в оценката на проекта, местата за проверка и предметите, които се разглеждат.

сертификати за качество на продуктите

Процедурата започва след подписването на съответния договор. Повечето разрешителни се издават за ограничен период от време. Сертифицирането започва с първоначалния одит, когато се анализира управлението, след което се извършва проверка на сайта. Ако приключи успешно, експертите могат да препоръчат издаването на сертификат за съответствие с качеството или предприемат по-нататъшни действия в зависимост от избраната схема.

Цялата документация за оценката се изпраща до централата, въз основа на която се взема решение за последващи действия. Ако документът е издаден за период, по-дълъг от една година, обичайно е допълнително да се посочва годишна инспекционна инспекция, за да се провери дали качеството на стоките съответства на това, което първоначално е било заявено.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден