muzruno.com

Престъпления срещу лицето

Конституцията на Руската федерация гласи, че човек с неговите права и свободи е най-високата стойност, поради което посегателството върху тях е изключително опасно действие. Престъпления срещу лицето са предвидени в Наказателния кодекс и са преследвани по закона, те са свързани с нарушение в чест, свобода и достойнство на лицето, конституционни права, както и с заплахата от живота и сексуалната неприкосновеност.

Наказателният кодекс на Руската федерация съдържа 53 статии, които предвиждат наказание за този вид деяние. Според тях престъпленията срещу индивида могат да бъдат разделени на следните видове:

  1. Престъпления срещу живота и здравето човек. Те включват убийство, като се самоубие, мъчения и т.н.
  2. Престъпления срещу честта и достойнството на личността, свободата. Това е, например, за клевета, обида, отвличане на човек.
  3. Престъпления, засягащи сексуалната неприкосновеност на лицето.
  4. Престъпления, които нарушават свободата и човешките и гражданските права, отразени в Конституцията: неспазване на равенството, намеса в жилищното настаняване и др.
  5. Престъпления срещу семейните ценности.

Първият вид е един от най-сериозните незаконни действия, защото в резултат на това вреди на здравето, което в много случаи води до смърт на човек.

Престъпленията срещу живота могат да бъдат извършени както чрез действие, така и чрез бездействие. В първия случай има пряко и непряко влияние. Не е трудно да се предположи, че с пряка вина, жертвата има отражение върху жертвата (рана на ножа, изстрел) и когато са медиирани - без директно да причиняват вреда, а чрез маневриране върху психиката, например чрез заплахи, изнудване.

Човек трябва да направи всичко, за да избегне причинява вреда на здравето друг, особено водещ до смърт (тук можете да си припомните небрежността на лекарите, небрежността на шофьорите и т.н.).

Престъпленията, които нарушават сексуалната неприкосновеност, принадлежат към категорията, извършена чрез действия. Те са свързани с изкривена връзка между половете, с насилствено задоволяване на нуждите и разврат в посока на непълнолетни и непълнолетни.Отчитайки престъпленията срещу честта и достойнството на човека, срещу свободата, е необходимо да се споменава отделно за всяка група. Последните включват случаи отвличане, неразрешено лишаване от свобода, както и с незаконно настаняване в психиатрична клиника.

Срещу човека и свободата - клевета и обида. Първата предполага разпространението на неверни данни, които дискредитират репутацията. Когато страда обида, честта и достойнството на човек страдат, което се замърсява неприлично. Въпреки това степента на надеждност на информацията няма значение тук, за разлика от клеветата.

Престъпленията срещу лицето включват, както вече казахме, тези, които нарушават конституционните права на човека. Те се произвеждат както чрез действие, така и бездействие.

Последният вид - срещу семейството и непълнолетните - се отнася до нормалното развитие на децата и тяхното възпитание. Те трябва да се изключи, опитите да се включват малолетни или непълнолетни членове на семейството в дейности, които не отговарят на моралните устои на обществото (употребата на наркотици, алкохол, тютюн).

Така разбрахме, че са особено опасни незаконни действия - а именно, престъпленията срещу личността, описват техните основни типове (опасност за живота, свободата, честта, сексуална неприкосновеност, семейни ценности, правата, установени в Конституцията), ние погледна всеки един от тях по-подробно, и до известна степен се запознахме с законодателната база по този въпрос.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден