muzruno.com

Три клона на властта

За дълго време има три клона държавна власт. Защо е необходимо това разделение? Долната линия е, че твърде много власт не трябва да бъде в ръцете на някои хора. Например, едно тяло не трябва да създава закони, които по-късно ще повлияят на поведението на хората.

клонове власти: видове, същност, разлика, влияние един върху друг

Законодателна власт почти във всички цивилизовани страни се смята за силата на народа. Как да разберем това? Смята се, че единственият източник на власт е народа. Защо новите хора получават конкретни хора и органи? Става въпрос за представителство. Смята се, че хората избират тези, на които се вярва създаването на нови закони.

Да, законодателната власт на властта е силна, тъй като има изключителното право да приема закони. Законите, приети в парламента, не могат да бъдат одобрявани от изпълнителните органи, но законодателната власт също може да упражнява известно влияние върху изпълнителната власт. Тук всичко е изградено върху така наречената система "проверки и баланси", благодарение на което клоновете на властта са винаги на еднакво място и по никакъв начин не могат да повлияят на решенията един на друг.

Законодателната власт е независима власт. Проектите на закони не трябва да се разработват, като се вземат предвид интересите на конкретни лица, а именно, като се вземат предвид интересите на всички хора, живеещи в страната.

Изпълнителният клон, разбира се, не е свързан с изготвянето на законопроекти. Неговите органи са пряко ангажирани в управлението на държавата. Нейният върховен орган е правителството. Какво прави президентът на нашата страна с изпълнителната власт? Този въпрос не е толкова просто. Факт е, че Конституцията не го отнася към конкретен клон на властта, но според логиката на нещата тя все още получава изпълнителна власт. Правителството е пряко уредено от министър-председателя (Русия е президентско-парламентарна република). Президентът на Руската федерация има влияние върху правителството, но не може да се каже нищо конкретно за степента на това влияние. Много известни адвокати отдавна се спориха за това.Изпълнителният орган на властта действа въз основа на закони, приети от парламента, органите на местното самоуправление и т.н. Може да се каже, че той изпълнява тези закони. Също така гарантира тяхното изпълнение.

Този клон на властта функционира в цялата страна и нейното функциониране е непрекъснато. Да, това е независимо, но действията на хората с изпълнителни правомощия не трябва да надхвърлят границите на приетите закони. Незаконните действия не се допускат при никакви обстоятелства.

Клоните на властта са три. Какъв е третият? Trial. много известни адвокати считайте го за най-независима. Той е призован да запази правото си и да действа като арбитър в споровете, които възникват за него.

Съдебната власт е в ръцете на съдиите, т.е. онези хора, които въз основа на закона трябва да прилагат правосъдие. Съдиите са неприкосновени, независими, неподлежащи на назначаване, но в своите решения по конкретни случаи те могат да разчитат само на действащото законодателство. Всички опити да се повлияе най-малко на съдебните решения са брутално потиснати. Престъпленията срещу съдиите се считат за много сериозни.

Отделянето на властта съществува в света от дълго време. Какво можете да кажете за нашата страна? На първо място, трябва да се отбележи, че съветските власти не признаха трите клона на властта и вярваха, че всичко трябва да бъде съсредоточено в едни и същи ръце. Разделяне на правомощия те смятаха, че това е лоша идея, която може да се роди само в умовете на буржоазни мислители от други страни. СССР се разпадна - се появиха три независими клона на властта.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден