muzruno.com

Установените форми са форми на прилагане на нормите на закона

За да се превърнат нормите на закона в реалност, правната наука е разработила специален вид нормативни нормативни норми. Това са специализирани документи, предназначени да наложат вече приетите законодателни норми. По правило такива актове се разработват и прилагат от най-висшите държавни органи в рамките на компетентността, която им е дадена от най-висшия закон на страната (Конституцията).

Видове подзаконови нормативни актове

Държавната конституция дава на всички висши органи на държавна власт правото да издава нормативни и правни актове. Въз основа на това първата класификация установява следните видове подзаконови актове:

1. Актове на парламента - те традиционно включват решения, издадени от най-висшия законодателен орган на държавата, например, указ за създаване на парламентарна комисия;

2. Правителствените актове са най-многобройните видове. Тази ситуация е свързана с факта, че правителството, въз основа на своята конституционна цел, е длъжно да въведе на практика законите на страната. Правителството има право да издава решения и заповеди, например за разпореждане за финансиране на прилагането на закон;

3. Актове на президента (държавен глава) - са представени в по-голямата част от постановленията. Най-разпространената форма на постановления има за цел да обнародва закон, приет от парламента.

4. Актове на министерства, които се характеризират със строго определена ориентация. Разграничаване на заповеди, наредби, устав, инструкции, които в тяхната цялост са насочени към ясна стъпка по стъпка изпълнение на закона, регулиращ дейността на министерството.

Друг отличителен знак на подзаконовите норми е техният териториален ефект. Затова разграничавайте:

1. Подзаконовите актове на държавно ниво са актове на правителството и на президента, чийто ефект е задължителен в цялата страна;

2. подзаконови нормативни актове на органите на местното самоуправление - тяхното действие е строго в рамките на територията на административната единица.

Третият качествен признак е неговият ефект във времето, така че той се отличава: вечен (фиксиран за неопределен период от време) и спешен (губи сила с началото на момента, посочен в самия акт). Последният важен квалифициращ знак е групата лица, за които е предназначен актът:1. на национално ниво - важат за всички граждани и лица, пребиваващи на територията на страната;

2. насочени към определена териториална зона;

3. група - регулират обхвата на стриктно определена група лица.

Функции и характеристики на подзаконовите нормативни актове

Като част от нормативни актове, подчинените имат свои собствени добре дефинирани структури. Съдържанието им е длъжно да включва следните характеристики: името на органа на държавната администрация, който е издал акта, наименованието на закона, съгласно който е издаден актът, органът на акта, валидността на акта. Освен това основната характеристика на подзаконовата уредба е, че тя не трябва да противоречи на закона, в изпълнение на който е създаден, и на Конституцията.

Както е известно, законите представляват специални нормативни актове, предназначени да регулират определен тип взаимоотношения. Законът дава насоки за това как да се действа в строго определена житейска ситуация. За разлика от това, подчинените актове имат по-широки функции. Следователно са изброени следните актове:

1. осигурява влизането в сила на закона. Такива актове включват постановленията на държавния глава за обнародването на закона;

2. да осигури прилагането на закона на територията на страната. Тази функция е по-характерна за решенията на правителството и министерството;

3. подробно описание на прилагането на закона на територията на определена част от държавата или за определена категория лица.

Въз основа на гореизложеното може да се каже, че подзаконовите актове са специални регулаторни актове, издадени от две клонове държавна власт за прилагане на нормативни норми в дейността на субектите на страната.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден