muzruno.com

Мултимодален транспорт

Мултимодалният транспорт е превоз на стоки, използвайки само един транспортен документ, с участието на поне два вида транспорт като превозвачи. Изпращачът е освободен от необходимостта да прехвърли стоките от първия транспорт към втория, като сключи отделен договор с всеки превозвач. В чужбина такива вид транспорт те също се наричат ​​мултимодални. Този вид беше предложен едва през седемдесетте години, а преди това всички компании се занимаваха изключително с един вид транспорт. Сега услугите в тази област са насочени към нуждите на товара.

Операторът на смесен товарен транспорт е основната фигура в извършването на превоза, т.е. лицето, което подписва договора мултимодален транспорт, или действа от свое име като страна по договора, или представлява интересите на изпращача, но във всеки случай той поема отговорност за изпълнението на договора. Операторите могат да бъдат от два вида: първият има собствен транспорт, а другият не. Обикновено изпращачите действат в това си качество, но може да има превозвачи, особено ако се има предвид колко близо са услугите за спедиция на товарните превозвачи и превозвачите.

Мултимодалният транспорт е по-сложен в сравнение с транспорта, фрагментиран от него видове транспорт. Те обаче са много по-лесни за клиентите, тъй като изпращачът и получателят работят с един оператор, който предлага набор от услуги. Клиентите не трябва да преговарят с операторите за всеки вид транспорт, както и с превозвачи, които работят в цялата верига.

Смесените превози се уреждат в правен аспект с транспортни харти и кодове. Транспортът се извършва съгласно обща схема за всички видове транспорт. Изпращачът сключва споразумение с първия превозвач за цялата пратка, след което получава копие от специалната товарителница. Второто копие ще придружава товара по време на разследването.

Международният мултимодален транспорт е транспорт, използващ най-малко два вида транспорт, например, той може да бъде морски и автомобилен. Този начин на превоз на товари с висока степен на ефективност е приложим за доставка на стоки почти навсякъде по света. При този вид транспорт е необходимо да се включат различни видове съоръжения, както железопътни, така и морски, с индивидуална логистична схема, която да бъде разработена за всеки отделен маршрут.

Основните предимства на този вид транспорт са:- кратки срокове на доставка на стоки, тъй като няма нужда от подготовка на транспорт, като се отчита разклонението на пътната инфраструктура, което позволява да се постигне оптимален резултат;

- универсалност - можете да доставяте почти всякакъв вид товари, включително опасни и извънгабаритни товари;

- ефективност - се приема, че има широк диапазон от видове транспорт, който осигурява възможност за формиране на пратка от произволни томове, чието транспортиране ще се извърши според изискванията.

Мултимодалният транспорт е вид транспорт, при който специалистите трябва да участват в транспортната схема. Гаранцията за висококачествена и ефикасна работа е компетентното изготвяне на документация, правна помощ, както и правилното групиране на стоките.

В основата си мултимодалният транспорт е доста сложна услуга, която в момента се осигурява от много компании, в които работят квалифицирани специалисти. Подателят вече не трябва да се грижи за компетентността на специалистите.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден