muzruno.com

Социални действия

Социалното действие е начин на съществуване на човек, общество, което се проявява в целенасочена трансформация и отражение на околния свят, условията на живот. при това въздействие се проявява както върху това, което вече съществува в природата, така и върху това, което се създава изкуствено от индивида (хората).

Социалните действия включват противоречия, основни характеристики и движещи сили, които са характерни за социалната действителност. Не е случайно, че той е в центъра на изключителни учени. Така например, Вебер разработи теорията за социалното действие. Според него той може да бъде ориентиран както към очакваното, така и към настоящето, както и към миналото поведението на хората. В същото време социалните действия (без намеса, между другото) могат да бъдат отмъщение за обиди в миналото, защита от опасност днес или предотвратяване на онова, което се очаква да се случи утре. Тя може да бъде насочена към непознати и познати.

Според концепцията на Вебер социалното действие има две характеристики. На първо място, тя се отличава с рационализъм и осъзнаване. На второ място, тя е насочена към поведението на други хора.

Социалните действия се определят от конкретна човешка нужда. Тази нужда формирана в идеална цел. Това е вътрешният импулс, който причинява действието, до известна степен енергиен източник. Разнообразието от недоволство има различни форми (глад, тревожност, творческо безпокойство, морален дискомфорт и т.н.). Всички те сочат към противоречията, които възникват между това, от което хората се нуждаят и какво имат в определени, дадени условия. Недоволството предизвиква определено действие. Целта е очакваният резултат, при който се очаква да се намери решение. След постигането на целта има равновесен момент между нуждите и желанието.

Трябва да се отбележи, че не всяко действие може да се нарече социално. Това се дължи на факта, че тя не винаги е насочена към други хора.Така например една високоспециализирана научна фигура може да се стреми да осъществи специфична научна и когнитивна нужда. Той знае ситуацията, предоставяйки известна информация и данни, които трябва да бъдат разследвани. В съответствие с това ученият разработва план за решение, като прави предположения, излага хипотези, избира начините на доказване. В този случай действието не се отнася за социалните. Разбира се, способността за определяне на научна цел, самото решение на това е продукт на развитието на обществото. В допълнение, ученият в търсенето му се основава на основата, създадена от предишните поколения. В този смисъл ученият разглежда проблема, който трябва да бъде решен чрез очите на цялото общество като цяло. Въпреки това, в определен момент в процеса на решаване на проблема, самото търсене не се отнася за социалните действия.

По друг начин, ситуацията се възприема, ако ученът, по време на своето изследване, почувства необходимостта от създаване на благоприятни условия. Тази необходимост може да се изрази, например, при признаването на колеги, при преодоляването на възможните пречки и т.н. В този случай науката се разглежда като взаимодействие между хората. В резултат на това се осъществява социално действие.

Това положение възниква от формирането на ориентация към други индивиди, когато се предвижда косвено или пряко взаимодействие.

Като семантична основа на социалните действия може да се разгледа мотивацията и източникът на социално развитие. Фокусирането върху другите по същество е най-важният инструмент и условие, което допринася за задоволяване на човешките нужди, реализацията на цели на живота.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден