muzruno.com

Забележителни хора - кои са те? Забележителни хора от 19-ти век

Днес понятието "благородни хора" вече е станало историцизъм. И след като това беше определящият фактор за съдбата на едно или друго лице. Това помогна да се постигнат високи позиции в държавата, да се получи богат зестра, да се постигне успех, богатство и уважение към другите.

Помислете в тази кратка статия, кои са забележителни хора. Какви предимства имаха те? Какви са задълженията на благородните хора? И също се връщаме историята на Русия през 19 век.

забележителни хора

Значението на думата "благородно"

Хората винаги принадлежаха към определена категория общество. Кой беше наречен благородник? Съвременните обяснителни речници описват различно значението на тази дума. Има историческа и съвременна интерпретация. От гледна точка на историята това е аксесоар към аристократичното семейство. Модернизмът казва, че това са хора, които са известни със своите услуги (според речниците на СИ Ожегов и Д. Ушаков).

Разбира се, ние се интересуваме от първото значение на думата "благородно". Хората, на които може да се приложи това понятие, са особен елит на обществото. Тяхната отличителна особеност е правото да прехвърлят постиженията си чрез наследство. По този начин децата наследяват не само имуществото на родителите, но и техните заглавия, с други думи, социалните услуги и правото да ги използват.

смисъла на думата благородни хора

Откъде знаеш?

Структура на благородни хора е създадена дори и в древните общности, упражнявайки своето влияние върху управлението на държавата. Той запазва значението си през Средновековието, а само в края на 19 век. Съвременното общество вече не оценява аристокрацията както преди (въпреки че на запад аристократите запазиха своите заглавия и титли). Това обстоятелство е свързано с факта, че днес не са предимствата на предците на това или това лице, които са важни, а неговата собствена инициатива и способност да заемат високо социално положение.

Човек от благороден произход в епохата на монархизма

Най-високата процъфтяваща аристокрация достигнала в епохата, когато монархизмът беше проникваща държавна система. Когато републиката се появи в света, то тогава силата на аристокрацията започна драстично да излиза. Това се дължи на факта, че самият монарх е върховния човек в държавата той е първият аристократ в страната.

Идеята за монархизъм и върховенството на благородството се основава на идеята, че избраните хора, помазани от Бога, на които Бог е поверил да управляват, могат да управляват държавата. Известни хора, изпълняващи тази функция на управление и наблюдение на обикновения народ, ги прехвърлят на децата си като една и съща избрана. В края на краищата, те също са избрали Господа, като са им родили благородно и благородно семейство.

Между другото, да се знае в различни страни на Европа и Русия е определена на различни основания. Това беше военната храброст, способността му да служи вярно на своя монарх, материалното богатство и т.н. Парите аристокрация постепенно заменяха всички останали и в началото на епохата на капиталистическите отношения тя се оценяваше повече от всякакви благородни титли.мъж с благородно раждане

Благородният човек в Русия от 19 века

Кои са те, благородни хора от 19 век? Руската аристокрация е разделена на две основни класове: лични и наследствени. Това беше второто, което представляваше времето. Това включва всички известни руски аристократични фамилии, някои от които се съхраняват историята си от Рюрикови (стар благородство), както и част от пиленца на Петър Велики (действителната аристокрация).

Още в началото на XVIII век тези две елитни групи се противопоставят един на друг. Петър Велики разчита на благородството като услуга, той се противопоставяше на мързеливите и затънали в размирици и разделяне на собствеността на старите руски боляри. Все пак, всичко това се промени с времето на Екатерина Велика, който се възкачва на престола, предоставена свободата около светостта на Русия, като развърза задължителна служба на държавата. Оттогава започва нова сцена в историята на руската аристокрация, която завършва с трагичните събития от февруари и октомври 1917 година.

благородни хора от 19-ти век

Известен вид Русия от 19-ти век

През XIX в. Влязоха благородните хора на Русия, представляващи само 1,2% от цялото население на империята. Те бяха представители на различни родове, които могат да бъдат разделени на няколко групи.

  1. Старият благородник на стълба е най-старият слой благородни хора. В него са включени потомците на Рурик и Великите владетели, както и наследниците на командирите на "Златната орда", които са прехвърлили на руската служба. Имената и фамилните имена на тези хора са написани в специални книги - колони, откъдето произхожда и името.
  2. Забележителни хора с титли. Тази част от аристокрацията може да се похвали с принцови, графски, баронични титли, дадени на техните предци за специални служби в страната и суверенни.
  3. Наследствени благородници, които придобиват благородство поради своите предци, получаващи специален патент, военни заслуги или успех в държавната служба.
  4. Чуждестранната благородство, включваща представители на аристокрацията на държавите и регионите, присъединени към Русия (Грузия, Осетия, Армения и др.).
  5. Лични благородници, които са получили статут за специални заслуги, но не могат да ги прехвърлят на наследниците си.

каква собственост притежаваха благородните хора

Предимствата на благородник

Каква собственост притежаваха благородните хора? Какво можеха да си позволят? Още AS Пушкин пише, че сред основните предимства на забележителните хора в Русия е правото на собственост и специална свобода. В допълнение, благородните хора могат да си позволят да притежават много имоти със следния характер:

  • имоти и селища, обитавани от селяни (бежанци бяха забранени да убиват по желание на собственика, а също и да ги продават отделно от селото си);
  • къщи в градовете и други недвижими имоти.

В допълнение, за привилегировани хора е значително улеснени от порядъка на бизнеса, те биха могли да получат висше образование, са били освободени от военна служба (до 1874), но ако искате да показваме постъпва на служба има служители (за разлика от обикновените хора, които тичаха 25 години каишка спойлери) и т.н.

Така, както виждаме, благородството на произхода до определено време в нашата страна и наистина по целия свят означаваше много. Човек от благородно раждане надмина своите връстници от по-простите класове и получи в живота онези предимства, които обикновените хора могат да сънуват.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден