muzruno.com

Свързано наследство

Подобна концепция като наследяване на черти е широко изследвана в генетиката. Те обясняват приликата между потомството и родителите. Любопитно е, че някои проявления на черти са наследени заедно. Това явление, описано подробно от учения Т. Морган, стана известно като "свързано наследство". Нека поговорим повече за това.

Както знаете, всеки организъм има определен брой гени. Хромозомата също е строго ограничена фигура. За сравнение: здравословното човешко тяло има 46 хромозоми. Гените в него са хиляди пъти по-големи. Съдете за себе си: всеки ген отговаря за една или друга характеристика, която се проявява във външния вид на човек. Естествено, има много от тях. Затова те започнаха да говорят за факта, че няколко гени са локализирани в една хромозома. Тези гени се наричат ​​група на съединителя и определят последователното наследяване. Такава теория съществува в научната общност от доста дълго време, но само Т. Морган й дава определение.

За разлика наследяване на гени, които са локализирани в различни двойки от същия хромозомата, свързан наследство причинява образуване digeterozigotnoy индивида на само два вида гамети, повтаряне на последователността на родителските гени.

Заедно с това възникват гамети, комбинацията от гени, в които се различава от хромозомния набор родители. Този резултат е следствие от пресичането, процес, чието значение в генетиката е трудно да се надцени, защото позволява на потомството да получава различни знаци от двамата родители.

В природата съществуват три вида наследяване на гените. За да се определи кой тип е присъщ на тази конкретна двойка, те се прилагат анализиране на пресичането. В резултат на това ще бъде получена една от трите опции, изброени по-долу:

1. Независимо наследство. В този случай хибридите се различават една от друга и от родителите на вид, с други думи, в резултат на това имаме 4 варианта на фенотипове.2. Пълна връзка на гените. Хибридите от първото поколение, получени чрез кръстосване на родителите, напълно повтарят фенотипа на родителите и са неразличими помежду си.

3. Непълна сплотеност на гените. Точно както в първия случай, при пресичане се получават 4 класа от различни фенотипове. В същото време обаче се формират нови генотипове, напълно различни от фонда майка. В този случай кръстосването, посочено по-горе, е свързано с образуването на гамети.

Установено е също, че колкото по-малко е разстоянието между наследените гени в родителската хромозома, толкова по-голяма е вероятността от тяхното пълно свързано наследство. Съответно, колкото по-отдалечени са те, толкова по-рядко има кръст при мейозата. Разстоянието между гените е фактор, определящ преди всичко вероятността за обединено наследяване.

Отделно, е необходимо да се обмисли обединеното наследство, свързано с пола. Същността му е същата като в варианта, разгледан по-горе, но наследствените гени в този случай се намират в половите хромозоми. Следователно е възможно да се говори за този вид наследство само в случая на бозайници (човек между тях), някои влечуги и насекоми.

Като се има предвид факта, че XY - набор от хромозоми, което съответства на мъжкия пол, и XX - жената, ние се отбележи, че всички основни характеристики на които са отговорни за жизнеността на тялото, са разположени върху хромозома присъства в генотипа на всеки организъм. Разбира се, ние говорим за хромозомата X. При женските индивиди може да има както рецесивни, така и доминантни гени в хромозоми. Мъжете могат да наследят само един от вариантите - т.е. или генът се проявява във фенотипа, или не.

Свързаното наследство, дължащо се на пола, често звучи в контекста на заболявания, които са характерни за мъжете, докато жените са само техните носители:

  • хемофилия,
  • цветна слепота;
  • Синдром на Lesch-Nayhan.
Споделяне в социалните мрежи:

сроден