muzruno.com

Какво е престъпление?

Какво е престъпление? Престъпление, мръсотия, престъпление, престъпление - всичко това е напълно социално опасно действие, което е забранено от действащия Наказателен кодекс, за което се предвижда наказание. Тя се изразява в две форми: активното поведение на субекта - в действие или пасивно - бездействие.

Сред признаците на незаконни действия са: опасност, наказателна неправомерност, вина и наказуемост.

Имайки предвид въпроса за това какво е престъпление, има четири основни категории:

1. По-малко сериозни.

2. С умерена тежест.

3. Тежки.

4. Особено сериозни.

Тези категории зависят от естеството и степента на извършеното действие. За по-малко тежки са екологичните престъпления.

Тези престъпления са част от подвид на неправомерни действия срещу обществената сигурност и според наказателното право, в нарушение на здравословна околна среда, както и отделни обекти и елементи.

Наказателният кодекс включва 17 статии, според които се осигурява отговорност за екологични престъпления. Сред най-често срещаните престъпления са:

  • неспазване на правилата за опазване на околната среда при извършване на работа;
  • неправилно боравене с екологично опасни отпадъци и вещества;
  • несъответствие с ветеринарните разпоредби, както и мерки за борба с болестите по растенията и вредителите;
  • замърсяването на въздуха, морска вода;
  • увреждане и замърсяване на земята;
  • несъответствие с правилата за използване на земния интериор;
  • незаконен риболов и лов;
  • увреждане и обезлесяване;
  • неспазване на режима на защитените природни обекти и територии;
  • унищожаване на редки растения и животни, както и техните местообитания.

За комисията екологични престъпления се предоставят административни, дисциплинарни, наказателни и граждански санкции.

Когато разглеждаме въпроса за това какво е престъпление, важно е да отбележим, че то варира в степен и характер. Степента зависи от сравнителната стойност на обектите, от начина, по който се извършва това или онова жестокост, и от тежестта на последствията. Природата се определя в зависимост от социалните взаимоотношения, последствията, метода на посегателство, формата на вината, както и целите и мотивите.Мотивът е един от основните компоненти на престъплението. Това е, което мотивира човек, от какво се ръководи по време на извършването на един или друг неправомерен акт.

Определяйки какъв е мотивът на едно престъпление, трябва да се отбележат неговите основни характеристики:

1. Той обяснява целта на извършването на незаконно действие.

2. Решава проблема с класификация на престъпността.

3. Той често може да смекчи или да влоши наказанието.

4. Мотивът определя степента на опасност идентичността на нарушителя за обществото.

Мотивите за извършване на престъпление са разделени на ниско разположени и ниско разположени низини.

Ниско разположени - това са алчност, отмъщение, гняв, хулигански мотиви и кариеризъм.

Лишени от низините - това са мотивите, дължащи се на индивидуални и сложни лични отношения, например състрадание към болния.

При извършване на престъпление едно лице може да бъде ръководено от няколко мотива наведнъж, което може да бъде различно по отношение на ролята и значението. В такива случаи се установява водещият мотив, който е в основата на класификацията на престъплението.

Характерна черта на извършването на незаконно действие е неговият състав. Той включва четири характеристики, които характеризират обекта и следователно, обективната страна на престъплението, както и субективната и субективната страна.

Извеждайки заключението, че такова престъпление, неговите основни характеристики, независимо от мотива, вида или състава, трябва да се помни едновременно вината и навременното наказание.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден