muzruno.com

Укриване на престъплението: отговорност съгласно Наказателния кодекс на Руската федерация

Много често разследващите органи са изправени пред проблем, когато престъплението не бъде решено при горещо преследване поради укриването на престъплението. В този случай рано или късно престъпникът ще бъде зад бара, но той ще има достатъчно време да извърши друго престъпление. Изследователските органи на практика се сблъскват с огромен брой сложни методи, които помагат на нарушителя да избегне наказанието за момента. Но винаги трябва да помним, че в Наказателния кодекс има отделна статия по този въпрос, която води до друго наказание.укриване на престъпление

Разбира се, съдът ще разгледа всички факти за прикриване на престъплението, така че ще бъде взето под внимание какъв вид престъпление е идеално. Ако престъплението е лесно, например, може да бъде фалшифициране на подписа на документите, нарушителят ще може да се измъкне с обикновена глоба, в по-трудни ситуации, може да бъде изправен пред лишаване от свобода до две години. Нека да опитаме подробно с всичко това, за да разберем.

Каква е същността на статията?

Скриването на престъпление показва цял списък от мерки, които могат да бъдат приложени спрямо лицето, извършило престъплението. Укриването на престъпление може да бъде планирано, например, когато е било предварително обсъдено дори преди извършването на такова престъпление. Също така, скриването може да бъде непланирано. Необходимо е да се вземе предвид фактът, че наказанието по законодателството не се прилага за близки роднини. Когато се използва такава идея като особено тежко престъпление, нарушителят може да бъде лишен от свобода за не по-малко от десет години.укриване на престъплението от украинския наказателен закон

Би било неправилно да се счита, че укриването на престъпление се извършва само ако самият престъпник е помогнат да скрие предметите, с които е извършено престъплението. Даването на фалшиви показания в съда също може да се счита за прикритие. Следва също така да се отбележи, че укриването на престъпления с малка или средна тежест може да се признае за незаконно, което означава, че едно лице няма да носи никаква наказателна или административна отговорност. Като цяло, особено тежките престъпления могат да бъдат наказвани, поради което има тенденция към увеличаване на престъпността на бизнес ниво.

Кой може да бъде обект на престъпление

Отговорността за прикриване на престъпление идва от 16 години. Но законът има изменение, което ясно гласи, че хората, които са роднини на престъпник, не носят наказание за укриване. Фактът е, че това противоречи на всички норми и права, защото не всеки може да даде своя близък и обича един, дори и да е престъпник. Но също така трябва да помним, че има такова нещо граждански дълг. Роднини, които не могат да бъдат държани отговорни за укриването, включват:

  1. Родителите на престъпника.
  2. Негови деца и внуци.
  3. Възрастни роднини, например, баби и дядовци.
  4. Правни съпрузи. Важно е съпругът да е вписан в регистрационната служба, тъй като женският партньор ще бъде подчинен изцяло на закона.укриване на престъпление

Какво точно се крие?

Укриването на престъпление е специален акт, чиято цел е да скрие извършителя, да му даде убежище, също да помогне фалшиви документи, промяна на външния му вид. Какво наказание ще бъде наложено от страната, извършила тези незаконни действия - ще бъде решена единствено от съда. Като правило, това може да бъде глоба, което е двеста хиляди рубли, или човек, който е виновен, може да бъде арестуван до две години. Видът на наказанието се определя само когато се потвърди фактът, че е извършено това престъпление, а също и в зависимост от това кое престъпление крие разследващите.

Кога престъплението се смята за перфектно?

Укриването на престъпление може да се счита за перфектно в различни случаи по различни начини. Факт е, че ако трябва да скриете нещо, закупено незаконно, например оръжие или ако се разкрие съхранението му, фактът, че се крие престъпление, е факт от момента, в който вторият го е узнал. Законът взема предвид само тези действия, които са били извършени, дори ако до известна степен не са завършени. Например, дори ако нарушителят не е постигнал напълно целта си за престъпление, той все пак ще бъде наказан.укриване на следи от престъпления

Главното намерение зад укриването на престъплението: как се взема това предвид в съда

Съдът може да вземе предвид такива моменти, когато ковачът съзнателно извърши престъпление. Да предположим, че разследването доказва, че човекът знаеше много добре, че крие убийството, което беше напълно невнимателно. Ако всъщност е извършено умишлено, тогава обвиняемият не може да бъде държан от престъпна отговорност: в края на краищата, намерението му не е да скрие истинското убийство.

Какви са целите на козетокаЦелта на прикриването на престъпление може да бъде различна. Естествено, приоритет е желанието да се скрият от закона незаконни действия. Изследователите могат също така да възприемат такива стъпки като възпрепятстване на разследването и правораздаването. Често, като мотиви, престъпниците имат свои собствени егоистични мотиви. Например, хората могат да бъдат преместени от любовни чувства, понякога мотивът може да бъде сплашване на лице от престъпник. Разбира се, мотивите не са престъпление, но трябва да се отбележи, че те се вземат предвид при налагането на наказанието.целта за укриване на престъпления

Укриване на престъпление чрез интелектуални и физически действия

Укриването на следи от престъпление може да бъде извършено както физически, така и с помощта на интелектуални действия. Най-често примерът за такова прикриване е самоувереност или лъжливо свидетелство в полза на обвиняемия, за да се премахнат подозренията от истинския престъпник. В този случай справедливостта може да върви на фалшива писта, а самият престъпник по това време може да изчезне. Също така, тъй като една интелектуална дейност може да действа и съвет, как най-добре да се скриете, как правилно да скриете оръжията или да се отървете от тялото на убитите. Укриването е също така прикриване на следи от престъпление, например, когато ударен е пешеходен удар и автомобил е ранен. За да не се стигне до разследването, пътникът е бил ремонтиран от второ лице или автомобилът е бил подпален.

Какво не се счита за укриване на престъпление

Следва да се отбележи, че укриването, което е наказуемо от закона, се счита за укриване на фактите от престъплението, което наистина усложнява разследването. Но не може да се смята за секрет малка помощ за престъпник, който не е преследвал цели, за да заблуди разследването. Например, човек може да знае за извършено престъпление, но не го съобщавайте на съответните органи. Но в някои случаи все още е възможно да се приложи към такива лица специална разпоредба от Наказателния кодекс за неприлагане.укриване на престъпление

Трудности в разследването, които могат да бъдат причинени от приюта на нарушителя

Като разгледаме подробно тази концепция - укриването на престъпление (член на Наказателния кодекс на Руската федерация № 316), трябва да обърнем внимание на факта, че статията има много нюанси. Важно е да запомните за разграничението между видовете укриване. Например, търсеният елемент се опитва да се скрие, защото се извлича с престъпни средства. Решението на разследването относно колактора ще зависи от това как точно е закупен този артикул. В този случай този факт може да се разглежда като пряко намерение, тъй като корелаторът е наясно с естеството на престъплението и от друга страна, престъплението може да не бъде разкрито. Във всеки случай съдът ще вземе под внимание целите, преследвани от коректора.

Какви мерки се препоръчват да се предприемат, за да се намали фактът, че се крият престъпления

Трябва да се отбележи, че всяка година броят на измамните престъпници нараства. Независимо от това, честотата на разкриване на престъпления се увеличава, много случаи, когато се разкриват и двете престъпления, а измамните се наказват. Вярно е, че в това има малко утеха. Много експерти смятат, че трябва да се прилагат строги мерки, когато дори и най-малкото укриване на престъпление се случи, Наказателният кодекс на Руската федерация в тази посока е слабо развит. Сериозна работа е в това отношение. Към днешна дата, по-често, не е имало случаи, при които има укриване на престъпление, при което всички лица, които са го извършили, са известни. Мотивът в този случай е само един - за да получите своя собствена печалба.

За да се избегне подобно развитие на събитията в обществото, е необходимо да се разграничи отговорността дори за укриване, което не беше обещано предварително. Като се има предвид цялата сериозност на престъплението, което може да бъде извършено, съдът трябва да издаде наказания с оглед на всички най-малки подробности и разглеждане на нанесената на обществото вреда. Особено строга трябва да бъде съдебната система, която също така може активно да участва в укриването, като следователно преследва собствените си егоистични цели.отговорността за прикриване на престъпление

Както можете да видите, статията за прикриване на престъплението има свои собствени недостатъци, които в бъдеще задължително трябва да бъдат премахнати. За да бъде разрешен конфликтът чрез конкретни действия, е необходимо да има точни критерии за изправяне пред съд на онези, които имат най-малка връзка с престъпление. Укриването на престъпления може да се третира по съвсем различни начини, което дава възможност на съда не винаги да прави обективна оценка на делата. Резултатът от подобни действия може да бъде различен. Понякога хората, които не са виновни, са зад решетките, но истински престъпници продължават да нарушават закона, докато са на свобода. Но всичко това може лесно да се избегне, като се правят малки промени в закона. Наказанието за прикриване на престъпление трябва задължително да засяга длъжностни лица и органи.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден