muzruno.com

Как да дадеш кола на син, дъщеря, роднина

Разбира се, руският манталитет е присъщ на такова качество, като жест на добра воля. Нашите граждани понякога искат да покажат ширината на душата и да дадат скъпи неща. Днес богатите родители често представят децата си с кралски подаръци, като кола или апартамент. Никой не е изненадан от това. Както казват те, ако има възможност, тогава защо не. Във връзка с това става все по-належащ въпросът как да дарим кола на роднина и какви документи са необходими. Следните препоръки ще бъдат много полезни за тези, които са решили да го направят.

Как мога да представя подаръчна кола?

Представете си кола

За начало можете да дадете кола в устната форма. Самият факт за предаване на ключовете или заглавните документи Новият собственик означава, че сделката е извършена. За да има допълнителни доказателства за неговата легитимност, не е излишно да се поканят свидетели или да се монтират подходящите видео материали.

Необходимо ли е да се изготви договор за хартия с намерението да се даде кола? Несъмнено, ако юридическо лице действа като донор или съучастник. Това правило се прилага за случаи, при които размерът на договора е 10 пъти по-висок размера на минималните заплати.

Като цяло експертите се съветват да сключат сделка за даряване на автомобили винаги в писмен вид - има няколко ситуации, които се случват в живота. От спорове и съдебни спорове никой не е имунизиран.

Така че, вие искате да дадете кола на вашия роднина. Какво е необходимо за това? Запишете съответния документ в писмен вид. Нека да видим обаче какъв е смисълът на сделката. Това е много просто.

Как да се даде кола на роднинаСпецифична характеристика на сделката

Дарението е безвъзмездно прехвърляне на собственост или права на собственост върху друго лице.

В същото време само човекът, който го притежава законно, може да даде кола. В допълнение към това, ако машината първоначално е под затруднение (арест, гаранция и т.н.), тогава законът я забранява. Тук обаче има клауза: ако заложният не възразява срещу извършването на сделката, то е легитимно.

Следва да се подчертае, че за да стане договорът по-легален, той е съставен в присъствието на нотариус и също така е сертифициран от него.

Характеристики на процедурата

Така че решихме дали е възможно да дарим кола без да изготвим писмен договор. Също така разбрахме при какви условия договорът може да се счита за законно. Сега нека видим как всичко това се прилага на практика.

Например, ще дадем отговор на въпроса: "Как мога да дам кола на сина ми, ако е регистриран в друг регион?"

Възможно ли е да се даде кола



На първо място, бащата трябва да извади превозното средство от регистъра в пътната полиция на мястото на пребиваване. След това роднините сключват споразумение за дарение на машината в писмена форма от нотариус, в допълнение към което някои също представляват акт на приемане и прехвърляне на колата, но това зависи от страните. Между другото, присъствието на нотариус и потвърждаването на сделка от него също не е задължителна процедура. На следващия етап синът регистрира автомобила в пътната полиция на мястото на регистрацията му, а участието на баща му в това не е необходимо, ако споразумението е направено в присъствието на нотариус. Ако става дума за обикновен писмен договор, тогава бащата и синът трябва да регистрират колата заедно.

Какво ви е необходимо да формализирате договора

Тъй като автомобилът е класифициран като скъп имот, споразумението за подарък трябва да бъде изготвено в писмен вид. Условията на договора трябва да съдържат информация за техническите параметри на машината, включително типа, номера на каросерията, номера на двигателя. Посочват се и данните за удостоверението за собственост на автомобила. По преценка на страните споразумението може да включва информация за това колко струва този имот.

Данък върху подаръка кола

Ако страните са решили да удостоверят споразумението в нотариалната камара, тогава неговите служители ще изискват допълнителни документи за законната регистрация на сделката.

Те включват:

  • документ, удостоверяващ самоличността;
  • удостоверение за собственост на превозното средство;
  • PTS (паспорт на технически средства);
  • Сертификат, издаден от застрахователното дружество, където е посочена прогнозната стойност на имота.

Контрагентите трябва да помнят, че нотариусът трябва да плати данък след приключване на сделката. Размерът му зависи от степента на родство между даряващия и донора. По-специално, ако договарящите се страни - роднини (те включват и осиновени деца), сумата на данъка е 0,3% от стойността на автомобила, ако те не са такива, че е необходимо да се направи 1% от стойността на имота.

данък

Следва да се отбележи, че от началото на 2006 г. данъкът върху даден автомобил не се начислява. С други думи, не е необходимо да плащате на държавната хазна за транзакцията. Същевременно има една съществена резервация. Горното правило се прилага за онези контрагенти, които са свързани помежду си.

Трябва да се отбележи, че тук има и нюанси и тънкости. Така че, ако от страна на донора и реципиента са съпруг и съпруга в същото време, този, който получава една кола като подарък, ще се изисква след определен период от време, за да декларират доходите, получени и да представят съответните документи на данъчната администрация. Тази процедура обаче е формална. Също така служителите на данъчната инспекция могат да изискват сертификат, който да потвърждава, че страните по договора за дарение наистина са в законно сключен брак. Трябва да се подчертае, че в разглеждания случай, даряваният е освободен от данък. Също така трябва да се добави, че ако единият съпруг разполага с моторно превозно средство (продава, дава, отдава под наем), а след това, за да се справят е легитимен, той трябва да получи разрешение от втория си половина.

Как да се даде кола на син

Ако страните договор за подарък нямат кръвни връзки помежду си, законът задължава в този случай да пази като данък сума, равна на 13% от стойността на колата.

заключение

Така че, нека да обобщим. За да се сведе до минимум вероятността за възникване на спорни ситуации в бъдеще, е по-добре в писмен вид да се изготви договор за дарение на кола и сертификат за прехвърляне. Информацията относно колата трябва да бъде колкото е възможно по-надеждна. Близки роднини съгласно споразумението за подарък автомобилите са освободени от плащането на данъци. Лицето, което трябва да бъде украсено, трябва в рамките на 10 дни от датата на сделката да регистрира моторно превозно средство в Инспектората по безопасност на движението по пътищата в мястото на регистрация.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден