muzruno.com

Да помогне на счетоводителя: да се подават отчети в електронен вид

За да се намали натоварването през отчетния период, данъчните проверки силно препоръчват преминаването към подаване на декларации в електронна форма. Този метод значително спестява време за данъкоплатците и значително опростява хармонизирането на необходимите плащания и такси.

Електронното отчитане има няколко предимства

предоставяне на отчети в електронна форма

Отчитането, изпратено чрез електронни комуникационни канали, има редица предимства пред хартиените документи. Въпреки факта, че за услугите на специализирана оператор ще има един месец, за да се даде определена сума пари, доставка на декларации по електронен път, е от полза за компанията.

Първо, ако електронен документ не е необходимо да се дублират на хартия, тогава разходите за канцеларски материали и архивиране на отчетите са намалени. Съхраняваните отчети също се съхраняват по електронен път и при необходимост се отпечатват от програмата. На второ място, пощенските разходи се намаляват и няма нужда от куриерски услуги. Всички тези разходи са важна част от цената на стоките или услугите, извършвани от компанията.

При преминаване на декларацията чрез специализирана програма няма нужда да проверявате внимателно всяка фигура. В случай на несъответствие на цифровите съотношения самата програма ще ви каже къде да търсите грешката.

Данъчните отчети в електронен вид винаги се изпращат на актуални формуляри, тъй като всички промени в законодателството се качват постоянно в програмата. Когато старата форма е заредена, системата ще съобщи за несъответствие на формата.

Допълнителни възможности за електронно разпространение на документи

годишен доклад

Връзката с управлението на електронни документи дава на компаниите редица предимства, които ще бъдат много полезни в работата им. Потребителите на системата имат възможност да получават извлечения от регистъра на юридическите лица, нареждане информация за липсата на дълг, нося камерна проверка отдалечено. Електронното отчитане значително спестява работното време на счетоводителя и ви позволява да знаете всички промени, свързани с получаването на документация и плащания.

Всички изпратени отчети се сортират чрез изпращане на дати и календарни периоди. Също така в програмата се съхранява цялата бизнес кореспонденция, получена от фондове и контролни органи. За да се защити електронната информация, програмата прави архив, а в случай на неуспех - възстановяването на загубени данни.

Какво е привлекателно за електронното отчитане?

Доклад на FSS в електронен вид

За удобство на електронния документ и да привлечете нови клиенти специализирани оператори предлагат тази услуга, като изпращане на предупреждения, SMS, когато пристигат съобщения или промяна на статута на подадените декларации. За да се оптимизира работата в големи счетоводители предписват много потребители версия на програмата с възможност за едновременно показване на няколко доклади.Независимо от формата на собственост и вид счетоводство потребителите могат да формират всякакви неофициални искания към средствата и данъчна инспекция. Съгласно процедурата за обработка на получената документация данъкоплатецът трябва да получи отговор на приемането на документа и пренасочването му към изпълнителния отдел.

Как да станете потребител на електронно управление на документи?

доклад до ЗФР в електронен формат

За да стане участник в електронното разпространение на документи, е необходимо да се сключи споразумение с данъчната инспекция. Документът ще описва подробно условията за предаване на данни, процедурата за разрешаване на спорове. След това компанията избира специализиран оператор, който ще извърши трансфера на данни.

Докладите, изпратени чрез комуникационни канали, трябва да бъдат подписани с електронен електронен подпис, който може да бъде получен от сертифициращия център. Такъв ключ ви позволява точно да идентифицирате входящата документация. EDS има определен период на валидност, след което ключът се актуализира и удължава отдалечено, подаването на доклади в електронна форма се възобновява. Такава мярка е измислена за сигурност и допълнителна защита на информацията.

В зависимост от размера и нуждите на фирмата можете да изберете най-подходящия пакет от услуги. Ако фирмата издава само тримесечен и годишен отчет, няма нужда да купуваме цялата гама от услуги, осигуряващи месечното доставяне на документи. Също така, данъкоплатецът има възможност да използва услугите на трета страна, която се занимава с доставянето на отчети. В този случай не е необходимо да подписвате договор с оператора и да купувате компютърна програма.

За повече информация можете да се обърнете към официалните уебсайтове на регулаторните органи и да прочетете подробни инструкции и препоръки там. Например, възможно е да подадете доклад в FSS по електронен път безплатно, след като сте получили персонален електронен подпис.

Представяне на нулеви отчети в електронна форма

докладва на данъка в електронна форма

Нулевото отчитане трябва да се представя на обща база с основната документация. Независимо от факта, че в документите няма натрупване, поради невъзможност да се предостави такава документация на организацията, ще бъде наложена глоба. Докладването в електронен вид значително улеснява работата на счетоводителя и спестява време. В допълнение, този метод дисциплинира данъкоплатеца и помага да се избегнат санкциите. Това е особено важно в началото на фирмата.

Докладване в пенсионния фонд за две минути - това е реално

Счетоводното отчитане, което се прехвърля на пенсионен фонд, е най-важно, защото на базата на предоставените данни фондът получава информация за изчисляване на бъдещата пенсия. Докладът до ЗФР в електронен вид се предоставя чрез специализиран телекомуникационен оператор и се подписва от ЕДС. Изпратеното изчисление е предварително прието за проверка, а в случай на грешка фондът уведомява данъкоплатеца. Подобна комуникация спомага за рационалното използване на работното време и правилните неточности във времето.

Годишният отчет е доста труден момент за всеки счетоводител. С появата на електронното предаване на документи всичко стана много по-лесно. Всяка година броят на потребителите на тази услуга се разраства, така че компаниите, които все още не са свързани с електронното управление на документи, трябва да бързат.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден