muzruno.com

Избор на микроорганизми

Изборът на микроорганизми се използва в различни области на медицината и промишлеността. Човек често използва продуктите от живота на едноклетъчните еукариоти и прокариоти. Изборът на микроорганизми се използва за изолиране на форми млечнокисели бактерии и дрожди гъби. Впоследствие те се използват за производство на различни продукти. Например, активността на гъбичките и бактериите стои в основата на процесите на ферментация на тестото, производството на много кисели млечни продукти, винопроизводството, киселото зеле, варенето и други.

Изборът на микроорганизми прави възможно получаването на форми с най-високо качество при различни видове хранителни среди. Например дрождите успешно се отглеждат в продукти от отпадни масла, метанол, дървесни хидролизати, метан. Дрождите съдържат до шестдесет процента протеини. Тяхната употреба като фуражни протеини ни позволява да получаваме ежегодно допълнителни тонове месо.

Изборът на микроорганизми се използва широко в селското стопанство. По този начин развитието на основни аминокиселини е от голямо значение. Поради факта, че те са доста малки в традиционните храни, количеството храна трябва да се увеличи. Освен това, добавянето на един тон лизин, синтезиран чрез микробиологични средства, спестява десетки тона традиционен фураж.

Дрождите, плесените, бактериите произвеждат антибиотици, които в последствие се използват от хората. Много от тях са изключително необходими, те позволяват спасяването на живота. Някои бактерии и гъби имат способността да синтезират определени витамини, по-специално тези, които не се произвеждат в тялото.

основен методи за подбор се използват в изследването на възможността за получаване на вещества, които имат голямо икономическо значение. Такива вещества, по-специално, включват кетони, алкохоли, органични киселини. Селективните методи са насочени към получаване на генетични линии, които са в състояние да осигурят максимална ефективност. Днес са създадени плесени, които произвеждат хиляди пъти повече антибиотици от оригиналните форми.За да се увеличи ефективността при размножаване, се използва мутагенеза. По този начин става възможно обхватът да се разшири наследствена вариабилност. Този метод включва използването на радиация, влиянието на специфични химични компоненти.

Разработването на методи за индустриално приложение на микроорганизми и биологични процеси за последващо производство на вещества, необходими за хората, се занимава с биотехнологии. В рамките на този научен отрасъл екскрецията на дрожди, гъбички и бактерии се извършва в големи биологични реактори върху специални хранителни среди. Всички тези микроорганизми произвеждат ензими, витамини, протеини, аминокиселини и други необходими съединения.

Бактериите се използват широко в металургичната индустрия. Традиционните технологии, използвани при топене, не позволяват използването на сложни или бедни руди. Методите на биотехнологията ви позволяват да прехвърлите много метали от рудата към разтвора. Това се дължи на способността на бактериите да се окисляват. Така се произвежда ежегодно огромно количество мед. Биотехнологичните методи се използват и в производството на уран, сребро, злато.

На хранителните среди, които съдържат необходимите фитохормони, минерални соли и други съединения, клетките от различни растения могат да растат и да се размножават. Това от своя страна опростява и ускорява разработването на полезни продукти. Например, е по-лесно и по-бързо да се култивира корен на женшен, вместо да се грижи за цялото растение.

Различни методи са широко използвани отглеждане на животни. Например, клетъчно инженерство позволява да се размножават елитните породи. За тази цел използвайте например приемането на "заместващо майчинство".

Споделяне в социалните мрежи:

сроден