muzruno.com

Видове човешка памет

Паметта е най-важната когнитивна функция, която изпълнява свързващата роля между миналото, настоящето и бъдещето на темата. Всъщност това е процес на улавяне, запазване и последващо възпроизвеждане на събитията от миналото. Има няколко основни класификации на типовете памети, базирани на различни бази.

Видове памети в зависимост от времето на съхраняване на информацията

Памет, чиито типове са разделени по време съхраняване на информация, се представя чрез следната класификация: краткосрочна, моментна, дългосрочна, оперативна и генетична.

Най-простият е моментната памет. Тя ви позволява да съхранявате информация само в хода на нейното възприемане.

Следващият тип дългосрочно съхранение на информация е краткосрочна памет. Той ви позволява да запазвате данни за сравнително кратко време, около 30-40 секунди от момента, в който го получите. Можете да изчислите този тип памет по силата на звука, например максималния брой изображения, обекти или символи, които човек може да възпроизвежда за минута от момента на запомнянето. Обемът на краткосрочната памет възлиза средно на 10 единици данни. Този тип запаметяване също се характеризира с такава идея като "заместване". Тази собственост се проявява, когато преливането на позволеното количество данни приключи и се състои в това, че новата информация заменя старата информация, без да я премахва от дълбочината на паметта.

Оперативната версия е насочена към спестяване на данни в предварително определено време. В края на зададения период данните от основната памет започват да се забравят. Най-често този период трае от няколко минути до няколко дни.

Това е последвано от такива важни видове памет като дългосрочни и генетични. Дългосрочно ви позволява да запазвате информация за дълго време. Събраните в него данни могат да се играят многократно, но е необходимо да се положат усилия за воля и да се започне процес на мислене. Този тип памет позволява на човек да си припомни получената преди това информация и да я използва. Дългосрочната памет се смята за основен вид в човешкия живот, тъй като се използва най-често. Генетична памет включва данните, които се предават и възпроизвеждат чрез наследяване и се съхраняват в човешкия генотип.

Видове памет според органите на съответните сетива

По този критерий, такъв видове памет: слухови, визуални, моторни, обонятелни, тактилни, вкусни и емоционални.Разглеждат се най-развитите визуална памет. Той ви позволява да запазвате и възпроизвеждате данни под формата на определено визуално изображение.

Слушащата памет си спомня данните, които минават през нея органите на слуха. Това включва музика, реч и др.

Моторът или така наречената памет на двигателя ви позволява да запомните различни движения. Този тип преобладава сред спортистите и хората, които се занимават с физическа активност.

Типичният тип памет се основава на запомнянето на усещанията, които възникват, когато човек усеща определен обект. Тази памет най-често функционира заедно с визуалното разнообразие, което ви позволява да пресъздадете най-точния образ на обекта.

Освежаващата памет присъства в човека от момента на раждането и се свързва с различни миризми. Той се развива през целия живот.

Вкус паметта е отговорен за вкуса на храни. Този тип е максимално разработен от дегустатори, готвачи, сладкари и други хора, които по някакъв начин са свързани с готвене.

Емоционалните типове памет ви позволяват да съхранявате впечатления, които са резултат от определени емоционални преживявания. Колкото по-жива е емоцията, толкова повече информация има човек и обратно.

Всички видове памет, представени тук, са незаменим атрибут на човешкия живот и допринасят за непрекъснатото развитие на личността на субекта.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден