muzruno.com

Междуетнически конфликти

Един от текущи проблеми обществото в продължение на много години са междуетнически конфликти. Въпреки образованието и грамотността на повечето хора, живеещи на планетата днес, разликите в цвета на кожата, разрез на очите и така нататък, все още стоят между тях и пречат на мирно съвместно съществуване. Съществуват редица фактори, които допринасят за възникването на междуетнически различия. Най-често те се раждат в големи градове, където са много млади хора от различни националности.

Основните причини за междуетническите конфликти са:

1. Влошаването на икономическата ситуация в региона. Като правило тя се придружава от разногласия и враждебност сред различните слоеве на населението.

2. Липса на подходяща държавна политика, насочена към регулиране на отношенията между населението.

3. Провокативни или нечестни изявления (изявления) на политици, представители на духовенството, медиите.

4. Междуетнически спорове и война в миналото.

5. Религиозна непоносимост.

6. Културно-исторически спорове.

Независимо от причините, междуетническите конфликти са склонни да приемат по-сериозни форми и могат да бъдат решени по цивилизовани и нецивилизирани начини. Сред тях са:

  • политическа борба;
  • етническо "очистване";
  • бунтове;
  • местни войни;
  • религиозен фундаментализъм

Всички междуетнически конфликти обединяват някои особености:

1. Комплексен, комплексен характер. Такива конфликти са възможни само ако етническата група се чувства дискриминирана по отношение на социално-икономически и духовни показатели.

2. Дълбоко, исторически корени.

3. Висока мобилизация. В хода на конфликтите се защитават общите ценности - език, вяра, живот. Това осигурява масовия характер и интереса на всеки член на етноса.

4. Светлина на емоции, страсти.5. Хроничен характер. Получените права и свободи от едно поколение може да изглеждат недостатъчни за друг.

Междуетнически конфликти в Русия до голяма степен зависи от характера, тенденциите и перспективите за развитие на руската нация. Учените-социолози, въз основа на многобройни проучвания, твърдят, че днес руската нация е в състояние на криза. Причините за това са следните тенденции:

1. Депопулация. В началото на 90-те за първи път смъртността надвишава раждаемостта.

2. Духовен вакуум. Нарушаване на историята, липса на национални ценности и патриотизъм сред младите хора.

3. Аполитично развитие на съзнанието.

4. Систематично задълбочаване на хаотичното състояние на икономиката.

За съвременната Русия този проблем е един от най-сериозните. Чеченската война, която се разгръща на нейната територия, е една от най-големите политически и етнически конфликти XX век. Аргументи в полза на създадената ситуация и предприетите от властите мерки са следните: острота конфликт, интерес световната общност, национални и религиозни представления в региона на Северен Кавказ.

Различни събития, които се случват в света в последно време, доказват, че междуетническите конфликти в повечето случаи надхвърлят регионалните и дори държавните. Съвременното общество има стабилно мнение, че етнически нестабилните региони са убежище за потенциални субекти на международния тероризъм. В резултат на това - рязко отрицателно отношение към представителите на отделните националности.

В тази ситуация световните лидери не могат да пренебрегват конфликтите, които се случват на територията на техните държави. Разглеждат се множество начини и методи за уреждане на спорове. Всички те са разделени на три големи групи:

1. Разговори за мир.

2. Прилагане на различни правни механизми.

3. Информационен път.

Решаването на тези проблеми е трудно да се намери. Има много фактори, които трябва да разгледаме тук. Независимо от това, това трябва да бъде направено преди всичко за безопасността на всеки човек и обществото като цяло.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден