muzruno.com

Какво представлява анализът на тенденциите?

Анализът на тенденциите е един от основните елементи на успешната работа валутен пазар Forex. Тя се основава на подробно проучване на ценовите графики с последващо прилагане на техническия анализ. С други думи, анализът на тенденциите е разбиране за това какво трябва да се случи в бъдеще, гледайки какво се случва и какво се е случило в миналото. Методите на този вид анализ също се използват успешно за оценка търсенето на стоки и услуги, както и за прогнозиране на продажбите и за оценка на търсенето на определени стоки или услуги.

анализ на тенденциите

Тенденцията е в основата на подобен инструмент като анализ на тенденциите. Този термин се отнася до движението пазарна цена по нейната графика във всяка посока. Тя може да бъде класифицирана в три типа:

- Така нареченият "бичи" или възходящ тренд. Тази тенденция показва ясно повишение на цените.

- Така наречената "мечи" тенденция, или низходяща. Съответно, това показва, че цената пада.

- "Плоска" или странична тенденция. Цената се движи в доста тесен диапазон. Обикновено тя предхожда рязко покачване или спад на цените.

анализът на тенденциите е

Също така, тенденцията може да бъде класифицирана и по времеви интервали: краткосрочни, средносрочни и, съответно, дългосрочни. Последното може да продължи няколко месеца. Средносрочен - няколко седмици. Краткосрочният срок е максимум няколко дни или дори часове. За да започнете анализ на тенденциите, е желателно постепенно да се намали срокът. Това означава, че трябва да започнете да анализирате движението на цените от най-дългия период от време, като постепенно се придвижвате до по-кратък интервал от време.В такъв случай, като анализ на тенденциите, има няколко основни задачи.

Първо, в бъдеще е необходимо да се определи посоката на тенденцията. На второ място, поне приблизително, за да се прецени колко голяма е тенденцията на развитие на цената. За да разрешим първия проблем, използваме тенденции, канали и линии. За да разрешат втората задача, търговците обикновено използват графични модели и някои индикатори.

Всяка тенденция само по себе си причинява поне минимален обем сделки и разбирането за това може значително да опрости прогнозата. Форекс - пазарът е изключително динамичен. В случай на засилване на тенденцията, обемът на търговията ще се увеличи. Когато цените се връщат назад (т.е. спадът в силата на тенденцията), сделките намаляват. Ако тенденцията не съответства на очаквания обем на сделките, това е сигурен сигнал за слабост в движението на цените.

прогноза валута

За успешното провеждане на такова събитие, като анализ на тенденциите на Форекс пазара, трябва да следвате някои доста прости правила:

- Трябва да отворите сделки само в посока на тенденцията. Това е едно от най-важните правила. Съществуват начини за прихващане на цените и да се работи с тях, но в този случай рисковете ще се увеличат значително. Цената по-скоро ще продължи по тенденция, отколкото ще го промени - още един постулат на пазара Forex.

- Тенденцията може да се счита за активна, докато очевидните признаци на ценови завой станат видими. Това може да бъде, например, разпадане на резистентност или поддръжка, важен информационен пункт.

- Не трябва да се опитвате интуитивно да очаквате обръщане на тенденциите и да отворите сделки срещу сегашната тенденция.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден