muzruno.com

Социални технологии: определение, видове, инструменти

Какво представлява социалната технология? Най-простият отговор: набор от техники, които ви позволяват да влияете върху определена ситуация или социалната система като цяло. Ако искаме да говорим, то е разширено, концепцията включва цялата структура на комуникативните методи, които се използват за управление на обществото или собствената среда. Социалните технологии дават възможност да се формира необходимата реалност, да се управляват другите в техните собствени интереси. Изучавайки науката си, която се нарича "управленско консултиране".

В зависимост от обхвата, в който се прилагат тези технологии, те се различават по:

 • Всъщност социално. Тези технологии се развиват исторически. Най-лесният начин да ги обясните е чрез притчи. - Без трудност не можеш да хванеш риба от езерото. "Който не работи, не яде." Тези социални технологии включват грижа за незащитени слоеве, формиране на социална справедливост.
 • Икономически. Те означават правилното разпределение на труда въз основа на оценка на способностите и способностите на всеки служител, разпределението на управленските отговорности за интелектуална оптимизация на труда.
 • Мениджмънт. Това включва методи за създаване на стратегия за мениджърите, увеличаване на колективната отговорност, разработване на ефективни системи за управление.
 • Политическа. На тях се гарантира правилността и оптималността на политическите решения, засягащи живота на обществото.
 • Социални технологии духовна сфера. Те определят предпоставките за решаване на социални проблеми, отчитат тенденции, които засягат културния живот.

Към днешна дата държавата ни разработва технологии за социална работа, свързани с подобряването на семейния живот, незащитените слоеве (пенсионери, хора с увреждания, деца). Разработват се и се прилагат технологии за предвиждане на социалното развитие, адаптация, социални, медицински, педагогически и други.

Особено важно е, че всички представители на научната общност разглеждат технологиите на социалната работа със семейството, защото в тази килия на обществото хората прекарват по-голямата част от живота си. И това е семейството, което основно оформя личността, потребностите, поведението и стремежа на човека.

Такива технологии са разработени специално за различни категории. По-специално, социалните технологии се отличават за работа със следните семейства:

 • които са в социално опасно положение;
 • големи семейства;
 • непълна;
 • които имат деца с увреждания и т.н.

Особено внимание се отделя на защитата на децата, които са подложени на сексуално, физическо или морално насилие.Ако се опитате да класифицирате видовете социални технологии, ще трябва да изберете няколко критерия.

Така че, по степен на слава те са разделени на класически (традиционен) и иновативен, т.е. разработени с оглед на съвременните концепции и възможности.

Технологиите могат да обхващат определен регион или цялата страна, така че те да могат да бъдат разделени на глобални, насочени към решаването на общи човешки проблеми и регионални такива, които отчитат особеностите на региона.

Някои социолози предлагат тази класификация на технологиите:

 • свързани с правна подкрепа живота на обществото;
 • определяне на административно и императивно регулиране;
 • информационна поддръжка;
 • свързани с духовното и културното развитие;
 • осигуряване на стабилно социално функциониране.

В допълнение към горното, понятието "социални технологии" може да се разглежда като насока на професионалната дейност. В този случай е целесъобразно да се отделят редица действия, насочени към предотвратяване и премахване на негативните социални процеси. Те включват определени методи на експозиция:

 • приложение;
 • управление;
 • икономическа;
 • преподаване;
 • юридическо;
 • психологически.

Тези методи се отнасят до инструментариума социалната психология. Те ви помагат да постигнете целите си.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден