muzruno.com

Сертификат SRO. Какво е и как да го получим?

Извършването на строителни, изследователски и проектантски дейности в професионалната сфера изисква наличието на подходяща квалификация на изпълнителите. Стандартите и стандартите за безопасност в строителната индустрия се разработват с очакването да се осигурят подходящи технически и експлоатационни качества на съоръжението. За да се изключи достъпът до дейностите на такива непрофесионалисти, преди това системата за лицензиране е функционирала. Днес, обаче, в известен смисъл, пропускът към работата по отговорните строителни проекти е доказателство за SRO. Какво представлява този документ? Всъщност това е същият лиценз, но в разширена форма. Тя дава на собственика правото да участва в работата на профила, посочен в сертификата.

Сертификат, че е така

Обща информация за SRO и неговия сертификат

Институтът SRO е създаден в Русия на законодателно ниво само преди няколко години. Той може да бъде дешифриран като "саморегулираща се общност от професионалисти в тази или тази област на строителството". Същевременно членството на СРП в тази област в някои случаи е индиректно. Например, сертификатът на оценителите на SRO обхваща по-скоро сферата на недвижимите имоти и се отнася до интересите на професионалистите, които вече работят с готови строителни проекти. Независимо от това, на етапите на разработване на проекти, може да се окаже помощ на оценителя.

Защо са необходими саморегулиращи се общности? На първо място те изпълняват функцията на обединяване и подпомагане на специалисти от определена индустрия. Помощта може да бъде изразена в различни форми - от правната подкрепа на участниците в предоставянето на услуги, насочени към подобряване на квалификацията. Възможността за предоставяне на услуги от своя страна по подразбиране дава сертификат SRO. Какво е това от гледна точка на участниците в общността? От една страна, доказателствата легитимират присъствието на своя собственик на пазара на предлаганите му услуги, които бяха потвърдени от специална комисия. От друга страна, тя дава възможност да се ползват привилегии, които се разпространяват сред членовете на определена общност.

Видове организация SRO

сертификати за спазване на

Съществуват два основни принципа за организиране на общности от професионалисти от този тип. Първият се нарича клон. Такива общности обединяват специалисти с определена специализация в цялата страна. Това означава, че както метрополисти, така и служители от този профил от регионите могат да влязат в общност, разположена например в Москва. Знак за принадлежност в този случай ще бъде и сертификатът SRO. Инженерните изследвания могат да бъдат основната сфера, на която е изградена тази общност. Това означава, че организацията не може да включва дизайнери, оценители, архитекти или специалисти от други профили.

Друг тип организация се нарича регионално. В този случай асоциацията е по-вероятно да се дължи на факта, че участниците принадлежат към един или друг регион. Например, в дадена провинция или регион, специалисти от различни направления могат да бъдат обединени по този начин, но имат съответния сертификат на SRO. Проектиране, геодезическа работа или изграждане на настилки - всеки квалифициран представител на един от тези профили може да бъде включен в този SRO.

Видове доказателства

проект за период на сертификатВсъщност сертификатите от саморегулиращи се организации от този тип се класифицират според вида работа, извършена от собственика на документа. Още при въвеждането се определя характерът на услугите, които участникът ще предостави. Тя може да бъде всичко по-горе професионално направление, включително проектиране, изграждане и изкопните работи, архитектура, поддръжка, обслужване покривни операции, и така нататък. Г. Отново, всички тези видове сертификати ДПС може да бъде издадена в една организация, ако тя е подредена на регионално принцип. Това означава, че в определен регион, основан на общност от професионалисти, комисията издава сертификати както на оценителите, така и на архитектите. Ако говорим за секторен принцип на SRO, тогава общността има право да взаимодейства само с един от профилите.

Как да получите сертификат за SRO?

сертификат за дизайн

Преди да започнете процедурата за получаване на сертификат, трябва да се запознаете с правилата за присъединяване към определена общност, тъй като те могат да имат свои собствени нюанси във всяка отделна организация. Обърнете внимание на два основни аспекта - наличието на пълен списък с документите, необходими за регистрация, както и професионален опит. Като цяло, квалификацията е едно от основните условия за получаване на сертификат SRO. Какво означава това във фазата на влизане? Комисията ще провери документите за обучението на приобретателя или на група от хора, които са членове на неговата фирма, както и на професионалния си опит. Сега е добре да разгледате подробно документите, необходими за вписване и получаване на удостоверението. Стандартната Списъкът включва чартърни компании, които влизат, сертификати и BIN INN, подробности за организацията, и така нататък. D. Това е свидетелството може да получи и един специалист по частни, и цялата организация.

вноски

видовете сертификати

Специфичните тарифи варират в зависимост от общността. Размерът на вноските се влияе от редица фактори: от района на местоположение на SRO спрямо броя на участниците. Средно, първоначалната такса за приемане е 50-70 000 рубли. След това всеки месец участникът трябва да плати 5-10 хиляди. И това не се брои застрахователни премии, които се изчисляват на индивидуална основа. Отделно платени и сертификати, които могат да действат като добавка към удостоверението за допускане SRO. Какво означава това на практика? Например специалист по комунални услуги вече има подходяща толерантност към определен списък от работни дейности, които той има право да изпълнява. Въпреки това, за работа в опасни помещения, където е необходима подобна поддръжка на инженерни канали, може да се изисква специален сертификат.

Как да изберем SRO?

На първо място се взема предвид специализацията на общността. По отношение на перспективите за по-нататъшен растеж се препоръчва да се прилага към секторните SRO, тъй като нивото на професионализъм в тях е по-високо. Друго нещо е, че тясната специализация често води до малък брой участници, което означава, че има нисък ресурсен потенциал. Например, един малък проект, SRO доказателства, което го прави възможно да се изпълни задачите на развитие на технически документи, едва ли ще бъде в състояние да осигури подкрепа под формата на голям заем или модернизиране на голям брой служители.

заключение

получи сертификат за време

В кръговете на самите специалисти отношението към функциите на СР е много различно. Някои критикуват общността за липсата на пълния набор от възможности, обявени на етапа на приемане. И други успешно реализират правния и технически и организационен потенциал, който дава сертификатът SRO. Какво означава това на практика? Типичен пример: една малка фирма да влезе в организацията, има право да извършва специализирана работа и като активна използването на платформата на общността се развива потенциала си. Помощ от SRO в такива случаи не е само изразено в финансова подкрепа и професионално развитие, но също така и в предоставянето на списъци с клиенти, реклама, техническа организация за помощ, и така нататък. Г.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден