muzruno.com

Загуба на доход или загуба на печалба

Загубата на печалба всъщност представлява бъдещи очаквани приходи, които не са получени поради неправилно изпълнение на позиции и условията на договора една от икономическите партии. Този изгубен доход може да бъде възстановен по Гражданския кодекс на Руската федерация (основата е член 15). И това е една от най-важните условия за нормалното функциониране на всяка икономическа система, и то непременно ще включва обезщетение в резултат на увреждане (загуба) в пълна степен, включително и пропуснати ползи. всички основателна база данни трябва да бъдат представени от ищеца независимо, както е посочено в член 65 от аграрния и промишлен комплекс на Руската федерация.

Изгубената печалба или загубената печалба от Гражданския кодекс на Руската федерация е много сложна в доказателствата. Поискайки възстановяването му, ищецът трябва да покаже причинно-следствена връзка между фактите между неправилното действие на партньора (ответника) и направените загуби. Това сама по себе си е много трудно. За да се съберат доказателства, е необходимо да се извърши преглед на размера на получените загуби въз основа на сключения икономически договор и особеностите на нарушението на задълженията, които са поети. Възстановяването може да се извърши, ако съдът предостави напълно всички доказателства. Това са действителните условия за нарушаване на задълженията по сключения договор, конкретният размер на загубите и последователните взаимоотношения между тях.

Очаква се приходите, или загуба на печалба - etopoteri, които не могат да бъдат получени от ищеца при стриктно спазване на всички задължения по договора. Изгубената печалба се изчислява въз основа на действителните разходи, свързани с получаването на този доход (печалба). За да направите това, можете да използвате текущата методология за определяне на размера на загубата. Например, в случай на намаляване на пропуснати ползи в продажбите се определя, както следва: първо е разликата между планираните единична цена и продажната цена, а след това резултатът се умножава по броя на телата нереализирани поради нарушение на договора. Броят на нереализираните единици се изчислява конкретно в зависимост от появилата се ситуация. В такива случаи е възможно забавена доставка, къса доставка или непълнота. И като последица от тези несъответствия, в цикъл на производство има изгубена печалба.Получаването на финансова компенсация от ответника в такива случаи е възможно само при представяне на обосновано искане, подкрепено от валидни документални факти. И тъй като в хода на съдебното заседание, за да се определят условията за обезщетение за вреди, първо се определя валидността на исковете на ищеца, на първо място се вземат под внимание договорните задължения и фактите за нарушение на елементите на икономическия договор. След това, възможността за получаване допълнителен доход и тяхното използване, както и причинно-следствената и разследваща връзка между тях и мерките, предприети от ищеца с цел подготовка.

В този случай, загубата на печалба е подкрепено от доказателства всички възможни мерки, за да се подготвят за получаване на приходи от страна на ищеца, включително и предварително споразумение относно сключването на споразумението за бизнес. Но с едно предупреждение. Когато не сте тези споразумения в срока, определен от споразумението, предприятия губят силата си и не могат да се използват под формата на мотивирано доказателства. Ето защо, пропуснатите ползи като възможност за компенсиране на загуби на Гражданския процесуален кодекс трябва да бъде икономически оправдано и потвърдени с валидни документи, показващи, че е възможно да се получат финансови облаги в случай, че ответникът е изпълнил всички условия в пълно съответствие с клаузите на бизнес договора.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден