muzruno.com

Ценовата дискриминация и нейните видове

Ценовата дискриминация е специална кампания за продажба на продукти на голяма група потребители въз основа на личните им възможности. Често се използва при условия несъвършена конкуренция и включва продажбата на определен продукт на различни цени.

Тази концепция е разработена от френския икономист Dupuis. През ХIХ век ясно разделя населението на три основни категории: бедните, богатите и богатите. По този начин той реши да демонстрира ясно, че хората имат различен капацитет, така че продуктите на твърде високи цени не са под властта на бедна категория граждани. Но тъй като всеки занаятчия и всяко предприятие се стреми максимизиране на печалбата, е необходимо да се прибегне до гъвкава система за ценообразуване.

В съвременните пазарни отношения ценовата дискриминация позволява на организациите да увеличат значително броя на клиентите и по този начин да подобрят жизнения стандарт на населението. Например, определена категория граждани не може да закупи този продукт на фиксирана цена, но не и срещу покупката му на по-ниска цена. Оказва се, че компанията покрива производствените разходи и получава минимален процент печалба, но същевременно увеличава качествено обем на продажбите.

Разбира се, не всички предприятия имат способността да регулират толкова лесно ценова политика на пазара. По правило предложеният метод е приемлив за онези фирми, които успяха да заемат силна позиция на пазара и да окажат влияние върху пазарната ситуация. Ценовата дискриминация изисква допълнителни разходи за изучаване на пазара, потребителската аудитория и възможностите на самата компания. Това е, преди диференциране на цените на стоките, е необходимо да се извърши дълбоко маркетингови проучвания и внимателно планирайте всичко.

Ценовата дискриминация и нейните видове.

Учените разделят тази концепция на три основни типа:

- първият вид;- второто;

- трета.

Ценовата дискриминация от първи вид е по-скоро теоретична, тъй като на практика тя практически не се прилага. Тя се основава на желанието на продавача, т.е. той независимо определя коя цена да продава стоките на определен потребител. Има няколко източни пазари, където все още може да се срещне такава свободна връзка. Като цяло консултантите на скъпи магазини, частен учители действат на този принцип.

Най-често използваната дискриминация е вторият вид. В този случай ценообразуването директно зависи от обема на покупките. Ясен пример е цената на стоките, когато се купува насипно и на дребно, тъй като разликата в тези количества е значителна.

Ценовата дискриминация на третия вид се основава на диференциацията на цените в зависимост от социалната категория. Много магазини и фирми разработват и произвеждат различни карти с отстъпка, провеждат промоции и продажби. Например в кината се дава специален ден, в който студентите могат да закупят билет със значителна отстъпка.

Опитните търговци условно разграничават купувачите от потенциални и значими. Тази концепция е особено остра в производството на скъпи стоки или услуги като информационните технологии. Разбира се, придобиването на мащабна технологична система е доста скъпо и е предназначено за дългосрочна употреба. Прогресът обаче не спира, а различни актуализации се появяват със завидна закономерност. Големите компании си позволяват да преувеличават цената на модернизирането на системата и поради това да ги намалят за нови клиенти.

Така че ценовата дискриминация е мощен инструмент, който позволява да се увеличат показателите за ефективност на дадено предприятие. В допълнение, заслужава да се отбележи подобряването на благосъстоянието на населението.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден