muzruno.com

Удобен начин за разрешаване на конфликти - досъдебна жалба

Досъдебното искане е по-лек и лоялен начин за уреждане на спорове, конфликтни ситуации между страните. Не се събирайте незабавно в съда, ако имате някакви претенции да изпълнявате договорни задължения или не можете да се споразумеете за условията за приемане на договора, което би било подходящо за двете страни. Както показва практиката, много конфликти, спорове са напълно решени без съдебни спорове, като се изготвят досъдебни искове по време на досъдебното решение на ситуацията.

Предварително производство: уреждане на спорове

При досъдебното уреждане на спора е обичайно да се разбират решаването на проблемната ситуация с втората страна с участието на още една трета неутрална страна, която е посредник. Методът на такова уреждане се избира чрез преговори, кореспонденция с контрагента, която позволява избора на най-добрия начин за излизане от ситуацията, която двете страни ще приемат.

Целесъобразността и високата ефективност на процеса се основават на липсата на конфликт между страните, когато редица причини възпрепятстват споразумението. Това може да е липсата на конкретен опит, специалисти или липса на информация по възникналия въпрос. За да избегнете влошаване на ситуацията, като я доведете до мащабни конфликти, изберете метод на медиация, основан на участието на неутрална партия.

Доказуем досъдебно производство, чиято цел е досъдебното уреждане на спорове, има няколко предимства:

1. Ако съдебни производства обикновено продължително време, след това досъдебното заселване е бърз начин за разрешаване на ситуацията.

2. Предварителното разрешаване на спорове е най-ефективно и оптимално, защото в резултат двете страни излизат от спорната ситуация. Втората точка: методът ви позволява да поддържате партньорски отношения с контрагента. Третата положителна страна е, че няма нужда да се прибягва до принудителни методи за уреждане, тъй като споразумението предвижда съгласувани и доброволни условия за решаване на проблема.

3. Процесът включва свързаните с него разходи, което не е такъв в досъдебното заседание, и ви позволява да говорите за изгоден начин за постигане на споразумение от финансова гледна точка.Предварително производство пред застрахователното дружество

приемане застрахователно обезщетение практически във всеки случай носи проблеми, свързани със забавяне на случая и с документи, които могат да продължат дълго време. Застрахователите могат да открият вина с всяко писмо, справка, неправилно изявление - правят всичко възможно да намалят размера на обезщетението. Бързо получаване на обезщетение в съответствие със застрахователния договор - много рядко явление.

Предварителната претенция към застрахователна компания (към други случаи, например към банки) обаче е произволна, но има моменти, които трябва да бъдат изброени, без да се провалят:

1. Посочване на информация за застрахования и застрахователя. В левия ъгъл отгоре трябва да посочите не само данните на притежателя на полицата, а именно клиента, но и подробностите за SK и пълното име на лицето, на което е адресирано искането (например директорът на Обединеното кралство).

2. Описание на обстоятелствата. Твърдението трябва да описва настоящата ситуация с възможно най-големи подробности, да съдържа точни данни за времето, мястото на застрахователното събитие. Ако това е злополука, по-добре е да опишете подробно къде се местихте, от коя страна, какво се е случило в резултат на това и каква щета причини аварията. Всеки факт трябва да бъде потвърден чрез сертификати, други документи. Посочете задължително, на чия вина е била направена пътната катастрофа (друг инцидент) и дали другата страна потвърди грешката.

3. Определяне на размера на щетите. Ако конфликт стана със застрахователната компания, въз основа на несъгласие да плати постулирала размера на обезщетението, което е посочено в договора, този факт трябва да се запише в претенцията, и не забравяйте да мотивира несъгласието си с решението на застрахователя. И не забравяйте, че всяка дума трябва да бъде подкрепена от препратки.

Предварителното предявяване, включително застрахователната компания, е не само удобен начин за бързо уреждане на положението, но и ефективен начин за борба с безскрупулни фирми.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден