muzruno.com

Гаранционна карта: стойност за клиентите

Всички продукти имат определена гаранция от две седмици до 36 месеца, което зависи от политиката на производителя. Гаранционните задължения потвърждават гаранционната карта, както и документ за плащане под формата на чек или коносамент, който в оригинала се предоставя на купувачите заедно с закупените стоки.

гаранционна картаМожете да върнете или обмените закупените продукти според определени правила:

• стоките не са били използвани;

• представянето му се запазва;

• опаковката не е повредена и продуктите са напълно оборудвани;

• купувачът представя документ за сетълмент, удостоверяващ факта за покупка и продажба, както и гаранционна карта, издадена от продавача.

Трябва да кажа, че гаранционното обслужване се извършва от оторизирани от производителите сервизни центрове. За да получите тази услуга безплатно, купувачът трябва да представи гаранционна карта. Тя трябва да уточни следното:

• модел;

• датата на закупуване на стоките;

• серийния му номер;

• Гаранционен срок.

Следва да се отбележи, че за да се получи пълно гаранционно обслужване, купувачът трябва да запази гаранционната карта за целия срок на експлоатация.

изгубили гаранционната картаСервизният център извършва диагностика на стоките и дава подходящо заключение. Възможно е да има три опции:• гаранционната карта е безполезна в случаите, когато стоката получава механична повреда поради нарушение на правилата за експлоатация;

• е валидна в случаите, когато няма механични повреди и закупените продукти подлежат на ремонт;

• в случаите, когато няма механични повреди, но стоките не подлежат на ремонт по вина на производителя, те трябва да разменят или върнат парите.

За това трябва да представите:

• Цялостен продукт;

• гаранционна карта;

• документи, потвърждаващи факта на плащане;

• завършване на сервизен център, в който се извършва значителни недостатъци на стоките.

От горното става ясно, че гаранционната карта е изключително важен документ, който трябва да бъде съхраняван и представен за замяна или връщане на закупените продукти, качеството на което поради определени причини не удовлетворява купувача.

Трябва да кажа, че има случаи, когато проверката е запазена и няма гаранционна карта. В този случай купувачите се интересуват дали е възможно да се извърши безплатен ремонт или да се заменят стоките.

гаранционна карта за обувкиАко човек е загубил гаранционната карта, адвокатите се съветват да покажат технически паспорт или други документи, които го заместват. В случай на негово отсъствие въпросът може да бъде решен в рамките на съдебна процедура.

Продавачът също така трябва да предостави разписка за стоките. Ако този документ също е загубен, купувачите са защитени от закона, което ви позволява да потвърдите покупката на стоки с помощта на свидетелски показания. При липса на технически паспорт и гаранционен купон продавачите имат право да откажат да заменят продукта с някои недостатъци. В този случай можете да се обърнете към съда, защото има вероятност този въпрос да бъде решен в полза на купувача.

Заслужава да се отбележи, че гаранционната карта за обувки и например за домакински уреди се характеризира с различни условия, при които стоките могат да се връщат или обменят, така че трябва внимателно да прочетете всички правила, преди да направите каквито и да е претенции към продавача.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден