muzruno.com

Инвестиционна оценка и нейните структурни характеристики

Оценката на инвестициите е процес, който изисква на изпълнителя да има определени умения и компетентен подход. Факт е, че инвеститорът се интересува от максималната печалба, като същевременно има минимален риск от загуба на инвестиции. Много от предприемачите инвестират постепенно пари, като същевременно оценяват степента на надеждност и нивото на рентабилност. Ако направите стъпка, можете просто да загубите всичките си пари.

Оценката на инвестициите се счита за един от начините за управление на финансите. Нейната същност се крие във факта, че експертите извършват анализ на рентабилността на този проект и неговата степен на риск, както и период на изплащане на инвестицията. Анализът отчита икономическите, политическите и социалните фактори, както и проверка на надеждността на завършения бизнес план. Тази процедура ви позволява точно да определите основните индикатори и да определите нивото на тяхната ефективност.

По принцип оценката на инвестициите е необходима, за да се определят най-благоприятните условия за кредитиране или инвестиране на капитал, както и да се търси инвеститор, който да помогне за реализирането на конкретен проект.

Резултатът от тази процедура е изготвянето на подробен доклад, който съдържа изчерпателни отговори за ефективността на инвестираните средства, както и нивото на рентабилност и рентабилност на проекта като цяло. Въз основа на тези данни клиентът може да реши дали има смисъл изобщо да инвестира нещо в този проект, какви са възможните варианти за подобряването и обработката му.

По принцип инвестициите са разделени на дългосрочни и краткосрочни. Тази класификация взема под внимание условията на спонсорството. Оценката на дългосрочните инвестиции отнема много време, тъй като предприемачът трябва да извърши задълбочен анализ и диагностика в началните етапи на създаването и развитието на проекта. Такава процедура ще помогне да се изчислят възможните перспективи за следващите няколко години. Ако това не се направи, тогава най-вероятно инвеститорът просто отказва да предостави спонсорство подкрепа, защото той няма да знае плана за развитие на организацията.Има такова нещо като оценка на ефективността на инвестициите. Това е система от определени принципи, предназначени да определят ефективността на избора за изпълнение на определени инвестиционни цели. Има няколко принципа за извършване на тази процедура:

  1. Оценката, която се извършва въз основа на показателите за нетен паричен поток.
  2. Намаляване до сегашната стойност на сумата паричен поток и размера на инвестирания капитал.
  3. Изборът на дисконтовия процент, който се извършва по време на изпълнението на 2 точки.

Въпросът е, че ако инвестицията се оценява компетентно, това е ключът към увереността, че решението за инвестиране се прави правилно и перспективите се оценяват с най-голяма прецизност.

Има няколко метода за извършване на оценка на инвестициите, които се използват от специалисти:

  1. Сконтиране.
  2. Изчисляване на периода, за който тази инвестиция може да се изплати.
  3. Изчисляване на процент на възвръщаемост, който се очаква да бъде получен за целия капитал
  4. Определяне на рентабилността, която е влязла в производство.
  5. Разликата между доходите и разходите.
  6. Сравнителен анализ на печалбите от инвестиране на паричен капитал.

Точността на оценката на инвестициите зависи пряко от степента на сложност на проекта.

Методът, свързан с дисконтирането, отчита ефективността на инвестицията за определен период от време, който трябва да бъде определен предварително. Обикновено този метод е приложим за дългосрочни инвестиции за период от повече от пет години.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден