muzruno.com

Императиви са какво? Определяне на моралния, хипотетичен, категоричен и екологичен императив

Осемнадесети век в световната история се нарича времето на Просвещението. През този период се извършват големи промени в духовния, културния и социално-икономическия живот на Европа. Всички те, по един или друг начин, са тясно свързани с твърдението на възобновяващата се капиталистическа система. Новата историческа ера коренно промени не само характера, но и цялото съдържание на човешката дейност.

императиви са

Има значителни промени в отношенията между хората. Социалните институции се променят. Връзката между човека и природата, както и ролята му в хода на историческите процеси, бяха преразгледани. Бързо развиващият се живот даде силен стимул на науката, стана един от най-важните компоненти на културната сфера. В същото време образованието получи статута на обществена значимост и култура на индивида.

Най-големият мислител на 18-ти век

В етиката на Просвещението Емануел Кант има специално място. Творбите на този най-велик мислител от 18-ти век и до наши дни имат огромно влияние върху философията. Духовната ситуация, която се развива в тогавашното общество, се характеризира с опити за създаване на специален ток. То трябва да е автономна философия, основана единствено на разума и опита.

морален императив

Тези изтезания доведоха до факта, че противоречията на светогледа са изключително остри. Оказало се, че ако използваме само логически разсъждения и разчитаме на опит, тогава заключението може да бъде както съществуването на Бог, така и неговото отрицание. Този подход позволи с еднакъв успех да докаже всяка теза и да я отхвърли напълно.

Принципи на Кант

Една от основните заслуги на великия мислител е, че е успял да отдели въпросите, които се отнасят до теоретичната и практическата причина. Той показа на човечеството истинския път. Според него практическата причина, която ни налага задължението, не зависи от теоретичната причина и е много по-широка от тази.

категоричен императив е

В центъра на разсъжденията на Кант е етиката. Мислителят посочи, че социалният характер на поведението на хората се регулира не само от правни, но и от морални норми. В този случай тези концепции имат различия помежду си. Те се състоят от природата на принудата. Правната нормативност се характеризира с външна принуда от социални институции, други хора и цялата държава като цяло. Положението е различно в морала. Тук насилието е възможно само вътрешно. Това се случва чрез осъзнаване на задължението на всеки човек.

Според принципите на Кант законът е публичен. Моралът в същото време е вътрешна сфера на свободен и независим избор на личност.

Въвеждане на нови концепции

Най-известната творба на И. Кант - "Критика на практическата причина". Тази книга е посветена на проблемите, причинени от регулаторната регулация на социалното поведение. За първи път бяха въведени нови термини, които мислителят нарече "императиви". Тази концепция предполага специални правила, които съдържат обективни принудителни действия за действия от определен вид.

Кант класифицира всички императиви. Това е резултат от отделянето на хипотетични и категорични единици от тях. Мислителят даде основните понятия на тези категории.

Хипотетични императивиКант споменава тези изисквания, които се наблюдават като необходими условия за постигане на поставените цели. И така, хипотетичен императив за лице, което се занимава с търговия и иска да има редовни клиенти, това е честност. Изпълнението на това изискване без съмнение ще привлече купувачи. Условието за честност за търговеца е хипотетично наложително. Това ще ви позволи да получите планиран доход. В този случай хипотетичните императиви не са самоцел. Това е просто средство за успешна търговия.

екологичен императив

Хипотетичните императиви, от своя страна, са разделени на правила на умение и предпазливост. Първият може да включва изискванията, които предписват да овладеят специфичните умения, които са необходими в търговската дейност. Но императивът на предпазливостта е условие за честност. Тя обаче не е мотивирана от морални мотиви. Неговият източник е в прагматични съображения.

Всички действия, които човек извършва под въздействието на хипотетични императиви, Кант не се позовава на моралното, а на правното. Те са съвсем приемливи и одобрени от обществото. В същото време те не противоречат на задачите и интересите на развитието на цивилизованите отношения.

Категорични императиви

Концепцията на тези изисквания е коренно различна от хипотетичната. Категоричният императив е изпълнението на определен вид условия. Те предполагат изискването човек да третира всички хора само безразлично. В същото време в отношенията си той не трябва да вижда средство за постигане на цели, а самооценка, която е абсолютна и независима. Според Кант всеки от нас заслужава това, защото човекът е образ и подобие на Бога. С други думи, всеки от нас е най-високата стойност на земята.

За съжаление, категоричните императиви са способността, която природата не е в състояние напълно да даде възможност на хората. Ето защо, за да не се превърне в роб на своя егоизъм, всеки от нас трябва винаги да помним си морално задължение и извършване на умишлено самостоятелно ограничение. Кант доказва, че за това човекът има всички необходими качества. Всеки от нас не само може, но също така трябва да се държи в съответствие с условията на категоричния императив. В този случай, според мислителя, всеки от нас се стреми да не бъде щастлив, а да изпълнява моралния си дълг. Постепенно се движи по този труден път, човек попада на най-високите стъпки на духовността. Наградата, която го очаква, е чувство за достойнство.

Изисквания за околната среда

Развитието на обществото е пряко свързано с природните условия. По-мирен еволюционен период в развитието на човечеството се наблюдава в онези времена, когато околната среда може да бъде подчинена на собствените си интереси. В същото време хората не мислеха за последствията от своята дейност, че имаше обратна връзка, която може да направи необратими промени в техния живот.

Имаше кризи в историята на човечеството, когато възможностите, които бяха придобити в по-спокойни периоди на развитие, бяха напълно изчерпани. В същото време, по-нататъшното съществуване на цивилизацията стана възможно само с кардинални промени в екологичната ниша, както и с новата организация на обществото. Такива периоди са типични големи миграции на народи, радикална промяна в структурата на цивилизацията и т.н.хипотетичен императив

Екологичната опасност, която чака човечеството, е много сериозна. Премахването на този проблем поставя доста трудни задачи за обществото. За да продължи историята си, човечеството задължително трябва да координира всички дейности с нуждите на природата. Същевременно развитието на обществото трябва да върви по същата верига като развитието на земната биосфера. Това изискване е екологичен императив. Нарушаването на неговите условия заплашва с катастрофални последици.

Морални императиви

Животът на всеки човек се движи в ограничената рамка на исканията на обществото. В същото време се настояват за нови морални принципи. Например някои допустими действия в миналото стават неприемливи в днешния свят. Такива ограничения са моралния императив.

Тук изискванията са не по-малко строги от екологичните. Моралните императиви са онези условия, на които зависи от голямо значение бъдещето на човечеството. Всички ние трябва да разберем, разберем и разберем тези изисквания. Всяко лице принадлежи не само на определена нация или страна. Той е член на общността на цялата планета. За нормалното развитие на цивилизацията хората трябва да третират природата по различен начин. Те са длъжни да оставят опасната илюзия за превъзходство над нея. В този случай целият живот на човешкото общество трябва да бъде подчинен на законите на природата, както и на морала му.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден