muzruno.com

Общинско управление и неговите характеристики

Общинското управление е административната и икономическа дейност на местните власти, насочена към поддържане и развитие на социалната и индустриална инфраструктура на град или друго населено място, както и управление на институции, които са собственост на градската / селищната общност. Такива дейности се извършват в границите на общинските граници в съответствие с Общия устройствен план за устройство на територията, приет и одобрен от заместник-корпуса.

Общинско управление

Общинското ръководство не е пряко форма на политическа администрация. Съгласно настоящата руска конституция местните власти обаче са включени в една система на държавна власт. Следователно, приет от общината икономически формации, социалните и административните решения се извършват в рамките на правните норми, установени от федералните власти.

Системата на държавното и общинското управление е различна както по функционални, така и по юридически критерии. За държавната администрация мисията на общия контрол над спазването на федералното законодателство на определена територия е по-характерна. В същото време общинското правителство се ангажира с икономическото развитие на селището. По-специално става въпрос за подкрепа и модернизация на транспорта инфраструктура, социални сфери (медицина, образование, местни социални програми), събиране и преразпределение местните данъци. Специално място в този списък заемат програмите за регионално развитие, които обикновено са насочени към технологична специализация на икономиката на общината.

Управление на общинска собственост

С други думи, общинското управление е цялостен комплекс от икономически, социални и правни последици за местната общност, насочени към подобряване на икономическото благосъстояние. Местните администрации имат правото самостоятелно да определят целите и целите на развитието на територията, а не в противоречие с федералното законодателство.

Като цяло ръководството на общината има такава функционалност като:- приемане на местния бюджет и администриране на регионални данъци;

- изграждане на удобен, автономен по отношение на федералното правителство модел на икономическо по-специално правото на създаване на административни и бюрократични структури за управление на общинската собственост;

Система за държавно и общинско управление

- Участие на населението в решаването на най-важните въпроси, по-специално чрез провеждане на местни референдуми.

В допълнение, функцията на общината включва управление общинска собственост. Най-проблематичните проблеми са подкрепата и модернизацията жилищните и комуналните услуги, транспортната инфраструктура и физическото състояние на жилищния фонд. Факт е, че повечето предприятия, отговорни за развитието на жилищните и комуналните услуги, са или приватизирани, или продадени на частни собственици. Въпреки това комуналните услуги са все още в общинска собственост и поради това има проблем със съчетаването на интересите на местната общност, администрацията на населеното място и собствениците на енергийни компании.

Подобна ситуация се отнася и до транспортната инфраструктура. Оказва се, че пътищата и кръстовищата са предимно държавни или общински, докато транспортът е частен. Съответно, възниква въпросът как да се управлява имот, който принадлежи административно, но не и икономически. И това въпреки факта, че регионалните икономически програми и управлението на местните данъци са в основата на общинското управление.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден