muzruno.com

Пазар

Концепцията за "пазар" е позната на специалистите в областта на икономиката, мениджмънта, маркетинга, и просто граждани. Тя се отнася до икономическото пространство, където различни компании да представят своите стоки и услуги, и потребителите имат възможност да ги избират и по желание да закупят.

В зависимост от вида на продукта и естеството на търсенето, което определя търсенето за него, пазарът на продажбите може да бъде:

 1. Потребителите.
 2. Предприятията.
 3. Държавни институции.
 4. Междинни продавачи.

На териториална основа пазарите за продажба се разделят на:

 1. World.
 2. Националният.
 3. Регионален.
 4. Zone.
 5. Външно.
 6. Вътрешен.

В зависимост от това дали има конкуренция на пазара или не, те са разделени:

 1. Monopoly.
 2. Oligopolicheskie.
 3. Конкурентни.

Пазарът на всеки продукт е разделен на четири сегмента. Първият ще включва потребители, които редовно купуват този продукт или услуга. На втория - потребителите придобиват подобен продукт или услуга от конкурентна фирма. Третият сегмент включва потребители, които знаят за продукта, но по някаква причина не го купуват. И до четвъртия сегмент - потребители, които нямат никаква информация за продукта.

Всеки фирмен производител (продавач) се стреми да продаде стоките си и да реализира печалба. За целта е необходимо да се привлекат нови клиенти, да се запази интересът към старите и по различни начини да се стимулират продажбите. За тези цели, маркетинг проучване на пазара.

Как да анализираме пазара на продажбите и за какво става въпрос? Такива изследвания се извършват преди всичко в случаите, когато фирмата производител ще изтегли стоките си на нов пазар. В същото време данните за предходните 5 години се проучват внимателно за всеки вид стоки, представляващи интерес. Моля, имайте предвид следното:

 1. На кой конкретен етап от жизнения цикъл в момента е продуктът.
 2. Териториално покритие. За големи групи стоки, например, ви е необходима външна или световния пазар.
 3. Наличие на потенциални и реални конкуренти. Техните финансови възможности, силни и слаби страни, стратегии, цели, качество на продуктите, ценова политика и така нататък.


Поради анализа на пазара на продажбите можете да изберете най-изгодната линия на поведение спрямо конкурентите. Предвидете действията си и привлечете клиенти.

Съществуват следните методи на пазарен анализ:

 1. Общият анализ на раната, нейния мащаб, позицията на дадена фирма върху него, оценката на търсенето и т.н. Получената изпълнението може да се организира по няколко начина: аналитични таблици, позициониране карти, изчисляване на показатели с помощта на динамични редове.
 2. Анализ на данните по класове. В този случай всички данни са разделени на важни и не са важни за всеки продукт.
 3. Хипотези, изявления на експерти.

Изучавайки пазара на продажбите, по принцип се използва само един метод. Изборът зависи от целта на анализа. Наборът от необходимите данни е определен и начинът, по който те ще бъдат проучени най-внимателно.

Получените резултати трябва да се разглеждат като съвкупност. В противен случай може да възникне неправилно мнение. Също така трябва да се помни, че ситуацията на пазара постоянно се променя (търсене, конкуренция, население и т.н.). В тази връзка, за показателите, представляващи интерес, е необходимо да се спазват постоянно.

Понякога е доста трудно правилно да се оцени ситуацията на пазара, като се използват само номера. Във връзка с това се използват други методи. Например, разпитване или разпитване на населението, директна комуникация, масови събития и др.

Почти всички предприятия извършват подобни изследвания. Много хора обаче спират там. Много е важно резултатите да се прилагат към практиката. Само в този случай успешното производство и продажби на стоки ще бъде успешна.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден