muzruno.com

Какво е социалната справедливост?

Всеки човек има тенденция към справедливост. Има гледна точка за това това усещане мозъчните региони, свързани с регулирането на емоциите, отговарят. Желанието да се съчетават равните дялове на членовете на общността възникват в древни времена, когато законното разпределение на ползите е свързано с оцеляването.

Неотдавна се появи идея като "социална справедливост", която представлява един от най-често срещаните социални идеали. Накратко, прилагането на този принцип трябва да включва равенството на всички хора пред закона, високото социално осигуряване. При по-задълбочено разглеждане изискването за социална справедливост означава възможност за всеки способен човек да намери достойна работа, както и да получава медицински грижи, образование и т.н. Правата и задълженията трябва да бъдат ясни и последователни.

Специфично съдържание концепция за "социална правосъдието "се е променило в хода на историята.

Тя може да се разглежда от три страни. Първо, този принцип може да бъде синоним на равенство. На второ място, това може да означава разпределение на ползите от заслугите. И трето, принципът на социалната справедливост може да гарантира неотменими права, например, върху притежаването на определени стоки.

Първият подход е характерен за социалистическата концепция за справедливост, за изравняване на всички хора по отношение на всеки друг. Вторият подход включва създаването на общество, в което всеки човек ще има възможността да получи тези предимства, които наистина заслужава. Изключителната форма на тази концепция е съществуващият радикален меритократичен модел. Това означава, че всички хора трябва да бъдат класирани чрез специални тестове, за да се разкрие нивото на способностите им, което ще повлияе на размера на получените ползи.

Третият подход се основава на факта, че всеки има право на собственост, което в този случай се възприема като неразделна част от лицето.Социалната справедливост е в основата на обществените отношения. Въз основа на разбирането за равнопоставеност в обществото ще се изградят отношения между класовете, ще се прояви интересът и участието на гражданите в проблемите на страната. Тази концепция определя социалните норми и контрола, както и много други неща. Без преувеличение можем да кажем, че тази концепция до голяма степен определя съдбата на обществото и страната.

Въпреки факта, че в обществото правосъдието е постоянно нарушено и има групи от граждани, които са по-способни да защитават своето разбиране за равенство, във всяко жизнеспособно общество има определен баланс, свързан с разпределението на ползите.

В сърцевината на ефективността на политическите и икономически системи на обществото е взаимното доверие, което често служи като основа на социалната справедливост. Доверието се основава на факта, че всеки човек прави това, което е обещал. И нарушението може да се възприема като разпадане на обществото. Подобна ситуация възникна след разпадането на Съветския съюз, когато обичайната основа за взаимодействие беше изгубена и социалната справедливост сякаш престана да съществува. На негово място дойде законът на силата, който доведе до тъжните последици.

В съвременния смисъл общество на социалните правосъдието следва да осигури защита и помощ на най-слабо защитените категории от населението, сред които са децата, възрастните и инвалидите. Освен това в такова общество трябва да се създадат условия за работа в специалността или в съответствие с полученото образование.

Можем да кажем, че сега философската концепция за социално равенство поема практическа посока и изразява мечта за удобен и защитен живот в законно-демократична държава.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден