muzruno.com

Парични парични нареждания и пари в брой - какво общо има?

Изчисленията в брой са удобни и прости. Повечето обикновени граждани в ОНД и Източна Европа предпочитат да получават заплати и да плащат за стоки и услуги с "пари на живо". За целта просто отбележете желаната деноминация и направете операция. Ако обаче сте помолени да купите нещо за домашното дружество, където работите или за организация (например за детска градина или училище), всичко ще се промени драстично. Не можете просто да отидете до директора и да вземете пари от него или да му дадете пари, за да го купите. Това, че директорът или друг служител на предприятието не изпитва изкушението да вземе пари за себе си и да го похарчи за собствените си нужди, а не за това, от което предприятието наистина се нуждае, се изготвят определени документи. Така например, ако искате да отпуснете пари за нуждите на училището, да вземете останалите средства за пътуване или да върнете промяната след закупуване на канцеларски материали, ще трябва да попълните разписката за пари.

Целият въпрос е, че за правните асоциации, предприятия и организации съществуват специално разработени правила, които не спазват, които не могат да бъдат запазени касови операции. Тези правила са приети от централната банка на държавата и регулират движението на пари в брой в предприятията. В съответствие с тях всяка касова бележка трябва да бъде съставена от документа за получаване в брой. Съответно, ако парите се издават от касата, е необходимо да се попълни документът за парична сметка. Всички парични нареждания се вписват в специален дневник. Всяка транзакция на приходите и разходите се определя в касовата книга с поръчки.

За да уредите пристигането на пари в брой, трябва да отидете до касата, който ще ви предложи да попълните формата на касовата бележка. Този документ се състои от две части. Първата е таблица, съдържаща кодовете за счетоводство (има право като касова бележка), втората е разглобяема разписка на касовия документ.

Като попълните първата част на формуляра, първо направете името на организацията, кода на нейните дейности, датата на получаване на пари за касата, номера на документа, счетоводните кодове и сумата. Фамилията и инициалите на лицето, което внася пари в касата, сумата в думи и базата за печелене на пари (защо се плаща парите) са изброени по-долу. Втората част на касовия документ съдържа само данните на лицето, което плаща парите и сумата.Попълнете касовите документи внимателно и точно с помощта на химикалка с определен цвят (син, черен). Не се допускат корекции, цветно мастило, гел химикалки и молив. Ако това е разрешено от закона, поръчките могат да бъдат отпечатани на компютър, като се използва счетоводна програма.

Готовият касов асистент потвърждава подписа си и взема пари от Вас. След това трябва да запечатате заповедта. Главният счетоводител може да направи това, след като провери заповедта и го подпише. Когато всичко е подредено, ще вземете пари и в замяна ще издадете разглобяема разписка.

Печатът върху входящите парични преводи винаги се поставя в дясната част, а именно върху разписките. Това доказва, че не сте взели парите сами, не сте ги предали лично на директора, но сте го направили в кабинета на касата, където ще бъдат изразходвани.

В допълнение към отпечатването важна реквизиция на заповедта е нейната регистрационен номер. То е подпечатано от касата и доказва, че тази поръчка ще бъде регистрирана в специален регистър - списание за поръчки. Без този номер касовата бележка може лесно да се пренапише или просто да се изхвърли и да се поставят пари в джоба ви. Много е важно да проверите наличието на регистрационен номер, особено ако сте получили парите за отчета и трябва да подадете сигнал до друга компания, в която са ви били дадени парите.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден