muzruno.com

Методи за контрол на качеството на продуктите

Контролът на качеството на продуктите е задължителен елемент на всеки производствен процес, който е насочен към откриване на дефекти или дефекти готови продукти и проверка на процеса на неговото производство.

Методите за контрол на качеството се прилагат на всички етапи на производство, като се започне с проверката на материалите и суровините и се приключи с контрола на съответствието на крайния продукт с техническите параметри. Този процес включва тестване на продукта, тъй като отделните части са готови.

Проверката в рамките на дадено предприятие се извършва от централната служба за осигуряване на качеството. Функциите на такъв контрол включват следното:

- работейки показатели за качество за всеки тип продукт;

- приети методи за контрол на качеството и процедура за изпитване;

- подробен анализ на жалбите;

- Определете възможните причини за брака и мерки за елиминирането му.

За да се приложи тази процедура, е много важно да има показатели за качеството на продукта, средства и методи на проверка, техники за тестване, резултати от анализа на жалбите, възможни причини за дефекти.

Понастоящем има много начини да се провери. Да разгледаме статистическите методи за контрол на качеството на продуктите.Основната цел на метода за статистически контрол е да се изключат случайни промени в качеството на произвеждания продукт. Такива промени могат да бъдат причинени от конкретни причини, които трябва да бъдат фиксирани и елиминирани.

Селективното управление се използва, когато е необходимо да се вземе решение за качеството на продукта. Това се случва, като правило, когато се получава голяма партида въз основа на резултатите от тестването на определен брой проби от дадена партида. Най-често такива методи за контрол се провеждат, когато се получават компонентни материали или продукти от доставчици. Те позволяват да се намалят разходите за мониторинг и се прилагат, когато продуктът трябва да бъде разглобен по време на инспекцията.

Методите за контрол на качеството включват също отчитане на технологичния процес, използван както в производството, така и в услугите. Този контрол се състои в откриването на проблеми при производството на продукти, свързани с нестабилно качество. В този случай, производствен процес трябва да бъдат коригирани.

Съществуват и други методи за контрол на качеството:

1. Методът на хистограмите - ефективен инструмент за обработка на информация, предназначена за използване в производството, както и за проучване на възможностите на технологичния процес.

2. Методът на разслояване, който се основава на надеждна информация. Използва се за получаване на конкретни данни и установяване на причинно-следствени връзки.

3. Метод за управление на диаграми. Такива контролни графики отразяват промяната в индикаторите на процеса във времето. Те маркират диапазона на задължителното диспергиране, който се намира в долната и горната граница. Подобен метод дава възможност да се проследи много бързо, когато е започнало изместването на параметрите на даден индикатор по време на технологичния процес. Целта е да се проведе предпазни мерки и предотвратяване на отхвърлянето на крайния продукт.

Както е посочено по-горе, контролните карти се използват, когато е необходимо да се извършва контрол на качеството по време на производствения процес. Те включват цялата информация за технологичния процес. Вариантите на записа могат да бъдат различни. Изборът им зависи от вида продукти и целите на тяхното производство.

И така, основната задача на методите за контрол на качеството на продуктите е откриването на проблема, определянето на какъв етап производството излезе извън контрол и предприемането на необходимите мерки за коригиране на дефектите и грешките в технологичния процес.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден