muzruno.com

Професионално самоопределение: основните етапи на формирането

Професионалното самоопределение на личността е съзнателен избор на обхвата на бъдещата работа, като се вземат предвид нейните характеристики и способности, нейните изисквания и социално-икономически условия. Този процес обхваща дълъг живот. Факт е, че всеки човек непрекъснато отразява, планира бъдещето си и преосмисля постиженията си на работа.

Професионалното самоопределение се актуализира и инициира от различни събития. Става въпрос за края на общообразователната школа, професионалната институция, повишаването на уменията, уволнение от работа и така нататък. Освен това се свързва професионалното самоопределение възраст, социално-психологически зрялостта на личността, нуждата от самоконтрол и самореализация.

Нека разгледаме по-подробно основните етапи от неговото развитие.

Професионално самоопределение в юношеството. Младежите започват да полагат основите на взаимоотношенията с различни видове работа, развитието на световния външен вид и личните ценности, които определят селективността на избора. Това се изразява в диференцирано отношение към образователните предмети, класовете в кръгове и появата на хоби. В резултат на това юношите формират подходящи мечти и намерения.

В младежта професионалното самоопределение е най-важната задача. Факт е, че в юношеството идеите за бъдещата работа са дифузни и несигурни и най-често избора не е психологически обоснован. В юношеството се разбира, че успехът и благополучието в живота ще зависят от това колко правилно е избрана професията. Ето защо младите хора са склонни да обръщат повече внимание на тези предмети, които ще са необходими за допускане до средно или висше образование.

Професионалното самоопределение в младежта е свързано с обучение в НДСВ или университет. В резултат на това личността придобива няколко психологически неоплазми. Това е социализация, специален опит, необходим и важен за качествена работа. Това ще доведе до професионална самоличност.Когато влезете в длъжност, трябва да овладеете работата си и да изпълнявате всички отговорности. В резултат на това ще стане важно професионален растеж. На този етап има някаква "проверка" за това колко правилно е направен изборът, тъй като някои от младите хора, които понастоящем са професионално самоопределени, изпитват значителен психологически дискомфорт, който се дължи на наличието на нереализирани висши планове, свързани с работата.

Ето защо голям брой зрели професионалисти не успеят да преминат успешно един странен "тест" за трудовия живот. Това инициира появата на нови, жизнено важни задачи и цели.

В резултат на това човек може или да остане в избраната сфера на труда, опитвайки се да се установи в него и да стане експерт, или да вземе решение за професионална миграция, което означава, че трябва да се промени. Но във всеки случай независимостта, активността, социална отговорност и специални черти.

В случай, че професионалното самоопределение е преминало достатъчно успешно, повечето жени и мъже стават висококачествени специалисти, които впоследствие успеят.

Но е необходимо да се има предвид, че с възрастта на човек ще очаквате:

  • стареене на тялото;
  • - отслабване на физиологичните и умствени функции (мислене, памет, внимание);
  • промяна на жилищното пространство поради появата на млади професионалисти и отпътуването от живота на приятели и колеги;
  • намалявайки перспективите за професионален напредък и кариера.
Споделяне в социалните мрежи:

сроден