muzruno.com

Как да претендирам

Съгласно действащото законодателство, иск е документ, който е писмено твърдение за имуществена принадлежност от едно лице на друго. Твърдението определя изискванията за премахване на недостатъците на закупените стоки, резултатите лошо предоставени услуги или извършени работи. Списъкът от ситуации, които предизвикват недоволство на потребителите, може да продължи безкрайно, а с майстори-хакери или безскрупулни продавачи днес трябва да се срещаме почти на всяка крачка.

Всеки знае за закона, който защитава правата на потребителите. На практика обаче, повечето хора в страната ни са почти никога не се използват, а оттам и защитават техните интереси компетентно не знам как. Какво е първото нещо, което купувачът прави, когато установи, че закупените от него стоки са с лошо качество? Естествено, той търси истината на продавача. Добре е, ако последният се окаже отзивчив и внимателен, а конфликтът ще бъде разрешен мирно. Въпреки това, не винаги продавачът е готов да реагира на изявлението на неудовлетворения потребител и да го посрещне наполовина. В този случай ситуацията трябва да бъде преведена на "официални релси" и да се напише изявление за жалбата. И за да се постигне желания резултат, трябва да имате ясна представа как да предявите иск правилно и на кого го адресира, която, между другото, по-голямата част от потребителите в Русия не знам.

Всъщност с претенциозно оплакване е започнал процесът на досъдебна комуникация с продавача, но крайният етап на конфликта зависи изцяло от верността на неговото писане. Не съществуват конкретни правила относно начина на писане на искане. Но е желателно да се спазват някои принципи на неговото писане, защото наличието на неправилни формулировки в оплакването дава възможност на продавача да ги използва в свои интереси, които почти винаги противоречат на интересите на потребителя.

И така, как да напишете иск в магазина и към кого трябва да се обърна?

На първо място, никога не е необходимо да пишете жалба в състояние на раздразнение и на мястото, където сте били слабо сервирани, продавате стоки с недостатъчно качество или банални измама. И като цяло, най-доброто твърдение е да не пишете на ръка, а да отпечатате. Необходимо е да имате два екземпляра на жалбата. Един от тях е предназначен за лицето, на което са направени претенциите, втората остава на ръка като застрахователен сертификат, в случай че въпросът не може да бъде уреден мирно, и следователно ще бъде необходимо да се обърнете към съда. Ето защо най-добре е да се приберете у дома, да помислите внимателно как да направите иск и какви изисквания да включите в него.В оплакване жалбата в никакъв случай не трябва да бъде отразена, тя трябва ясно да посочва всички свои изисквания (и в доста сложен стил) и да посочва същността на делото колкото е възможно по-точно. Кога, кога и къде са били нарушени законните права на потребителя, какво представлява нарушението? Подробно се описват условията на договора (ако има такива), списък на недостатъците на закупената стока, за да представят своите искания за тяхното отстраняване или компенсиране на разходите за лошо качество на стоки - това са основните разпоредби, които трябва да бъдат изложени в писмен вид претенциозен. Искът е необходимо да се включи позоваване на конкретни членове от закона, които са били нарушени и следва да уведоми натрапника, че лечението ще бъде последван в случай на неточно изпълнение на изискванията, изложени от съда. Потребителят, който знае точно как да подаде иск, със сигурност ще постигне положителен резултат.

Искът трябва да бъде адресиран до ръководителя на дружеството или индивидуален предприемач - собственик на изхода, където е настъпила конфликтната ситуация. Можете да го изпратите по пощата с препоръчана поща или предадени директно на продавача или на ръководителя на дружеството (в този случай ищецът трябва да подпише за приемане на заявлението за разглеждане). Жалбата трябва да бъде придружена от всички придружаващи документи: проверки, договори, гаранционни талони. Всички тези манипулации трябва да се извършват с копия на документи, оригиналите остават с потребителя. Също така в заявлението трябва да бъдат посочени всички изисквания на потребителя и точната дата на писането му.

По закон отговор на искане трябва да даде в рамките на десет дни.

Ако въпреки това въпросът за това как да се направи самотен иск, причинява трудности, тогава е най-добре да се обърнете към юридически съвет, където професионалните професионалисти ще помогнат бързо и правилно да разрешат конфликта, който е възникнал.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден