muzruno.com

Правото на защита на работниците

Работата и работата са от голямо значение за човека и неговото съществуване. След като се каза: "Ще печелите ежедневния си хляб с потта на лицето си!" Работата се превърна в една от основните занимания на човек.

Една древна римска поговорка "където и да е, има защита" става все по-актуална в днешно време. Следователно, познаването на законите има смисъл - да се чувствате по-уверени и следователно свободни, да знаете вашите права, но и да не забравяте за правата на другите.

В модерно развито общество трудови отношения се регулират от отделен клон - трудово право.

Неговият основен принцип е да даде право на защита на държавата на всеки човек, да защитава неговите свободи и трудови права. Конкретизиране на този принцип може да бъде намерено в главите относно защитата на правата на работниците.

Сега в нашата страна сред работодателите, за съжаление, броят на частните предприятия, физически лица и организации се увеличава, където трудовите отношения не винаги се основават на трудовото законодателство, т.е. те приемат нестабилно право на защита. Във връзка с това спазването на трудовите права и свободи на работниците днес е затегнато.

Кодексът на труда на нашата страна предвижда правото на всеки да се защитава по какъвто и да е начин, който законът не забранява. Основните, които могат да защитят правата на работниците, са изложени в Кодекса на труда. Списъкът с тях остава непроменен. Само последователността на прехвърлянето на защитно оборудване е променена.По-рано бяха споменати първо контрола и държавният надзор. И в новия вариант, самозащитата на трудовите права от страна на служителите е първото място. Но това не означава, че държавната защита на работниците от нарушаване на техните свободи и трудови права ще отслабне. Напротив, вниманието се съсредоточава върху гарантирането, че работниците могат да упражняват правото си на закрила чрез законни средства.

В новата (усъвършенствана) версия на ТК е разширен списъкът на начините за защита на свободите и трудовите права. Тук се добавя и правото на съдебна защита, което трябва да бъде гарантирано в съответствие с нашата Конституция, която осигурява човешкото право да се защитава в съда.

В съответствие с това на новия Кодекс на труда, списък на основните начини за защита на трудовите права и свободи - това е самоотбрана работниците за техните права, защита на законните интереси и трудовите права на работещите съюзи, както и държавния контрол върху прилагането на Кодекса на труда и други надзор нормативни актове, които съдържат нормите на трудовото право и, разбира се, съдебната защита.

Тези работници, които имат претенции към работодателите относно нарушаване на техните права, имат право на закрила в съда, което е регламентирано в Кодекса на труда на нашата държава. В действащото законодателство на нова извадка трудови спорове а не световният съд реши, както беше преди, но те са изправени пред окръжния съд за разглеждане. Защитата на правата на работниците може да възникне както при обработването на жалби от специално създаден комисията за трудово спор, и заобикаляйки горепосочената комисия.

Всички спорове, свързани с трудовите отношения, могат да бъдат разглеждани в съда. Законът установява определен списък от спорове, които не се разглеждат от комисията, а се решават единствено в съда. Това е възстановяване на работа, промяна на причината и датата уволнение, превод на друга работа, заплащане за принудително отсъствие или разликата в заплащането за периода на изпълнение на по-ниско платена работа, бездействие или неправомерни действия на работодателя в областта на защитата и обработването на лични данни на работника, както и отказът да се работи.

По съдебното решение неправилната или неадекватна формулировка на причината за уволнението може да бъде променена.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден