muzruno.com

Основни задължения на касата

Какви са основните задължения на касата и какви са те регулирани? Какви правила и правила трябва да спазва касие на работното си място? За това и много други неща прочетете тази статия.

Понастоящем професията на касата е доста търсена. Това се дължи на голям брой обекти, както и на други институции, които изискват уреждане с клиенти. Основната област, в която тази професия е най-разпространена, е търговията на дребно. Разновидност на тази специалност е продавач на каса.

Задълженията на касата се регулират от длъжностната характеристика, съставена в съответствие с разпоредбите трудово законодателство. Така че назначаването и уволнението се извършва само по нареждане на директора, касата също се отчита директно на директора и счетоводителя. При наличие на висше или средно образование изискванията за съществуване на трудов стаж не са представени. Ако лицето, което твърди, че е касиер, има само основно професионално образование, то е длъжно да има оперативен опит от 1 година.

Освен това задължението на касата е да притежава всички видове касови апарати, които се използват в предприятието. Също така той трябва да се запознае с всички нареждания, заповеди, заповеди и други нормативни документи, които засягат работата на предприятието.

Ако позицията се комбинира с позицията на продавача, тогава задълженията на касата осигуряват знания за стоките, техническите характеристики на стоките, техните показатели за качество и условията на съхранение.Винаги отговорността на касата влиза познаването на структурата на управление, правата и задълженията на работниците и служителите, тяхното режим на работа, правила за обслужване на клиенти, интериорна декорация и витрини, вътрешния ред на труда, безопасността, стандартите за канализация и хигиена, както и познаване на трудовото законодателство.

Ако говорим за професията на банков служител, а след това касата мита включват познаване на всички форми на парични документи, издаване условия, получаване, съхраняване и отчитане на парични средства и ценни документи. Освен това, касата трябва да знае правилата за регистрация на документите за доходите и разходите, референтните норми касова бележка, методи на обслужване на клиентите, реда на работа на касови апарати, лимити на парично салдо. Освен това от касата се изисква да познава основните разпоредби на трудовото законодателство, вътрешните правила на предприятието, оборудването за безопасност, санитарните стандарти и правилата за гражданска защита.

Задълженията на касата и касиер-продавач е да се гарантира правилното функциониране на секцията за стока, за която той не трябва да напуска работното място, без своевременна подмяна и без съгласието на главата. В допълнение, продавач на приказки трябва вежливо и учтиво обслужване на клиентите, да се вземат всички възможни мерки за предотвратяване на появата на опашки, изпълнява предварително обучение продукти, както и изчисляване на цената на стоките, за да му даде чекове, гаранционни карти, покупка опаковки и прилагане на възстановяване или обмен на стоки.

По принцип задълженията на продавача-касиер, които му предоставя работодателят, са както следва:

  • Учтиво обслужване на клиенти.
  • Изчислете покупната цена за всеки клиент.
  • Вземете пари от клиента, издайте чекове и променете.
  • Дайте касата в края на смяната на главния касиер.
  • Гарантиране на сигурността на парите и други стоки и материали.
  • Предотвратете конфликтни ситуации.
  • Осигурете реда на работното място.
  • Проверявайте състоянието на касовия апарат, попълвайте касетата за проверка и контрол навреме, запишете отчитанията на измервателния уред и премахнете дребните неизправности.
  • Спазвайте трудовата дисциплина, хигиенните стандарти и изисквания.

При неизпълнение на задълженията си продавачът-касиер носи отговорност в съответствие с действащото законодателство.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден