muzruno.com

Задължения на мениджъра на продажбите

Мениджърът на продажбите за днес е една от най-популярните и добре платени свободни работни места. Въпреки това, много хора не осъзнават колко трудно може да бъде тази работа, въз основа на знания от нея от холивудски филми, в които добре облечен мъж небрежно да сключват договори за милиони долари, докато седи в луксозен ресторант. Не всичко е толкова лъчезарно. Нека разгледаме по-подробно основните функционални задължения на мениджъра на продажбите.

Първото и най-важно е търсенето на клиенти. Тя се извършва по различни начини, "нежелани телефонни обаждания", когато лице, просто се обади за доставка на стоки всички предприятия на съответния профил в списъка в телефонно spravochnike- в рекламата, пътни до потенциални клиенти, изпращане на имейли в Интернет - по принцип всякакви средства, които може да донесе резултати , Проблемът е, че 99% от тази работа, като правило, отива за отпадъци. Мониторингът на конкурентите е отговорност и на мениджъра на продажбите. Само човек, който знае какви условия и на каква цена други фирми продават своите стоки, какви акции имат, може да предложи по-благоприятни условия. Въпреки това, има малко за намиране на клиент - той трябва да бъде запазен, така че по-нататъшен бизнес също е отговорност на мениджъра на продажбите. Professional на бизнеса не е само "Временно правителство" продукт, но също така и да следите на клиента го получили, е дали съдържанието, дали има някакви проблеми.

Функционални задължения мениджър по продажби:

1. Ръководителят трябва да знае характеристиките и свойствата на продадените стоки, както и конкретните планове, технология и усъвършенствани методи на продажба.

2. Гарантирайте изпълнението на тези планове, включително организацията на продажбите и промоцията.

3. Извършвайте месечни планове за продажба на продукти за подчинени.

4. Да проучи пазара на продажбите и да систематизира получената информация, за да оптимизира дейността по продажбите.5. Месечно да предоставя на началника доклад за извършената работа.

6. Установяване на контакти с потенциални клиенти и укрепване на вече установените бизнес отношения. Има много начини да поддържате контакти, например да поздравявате празниците, периодично да се обаждате, да се интересувате от бизнеса, да давате малки сувенири, да поканите фирмени вечери, организирани от компанията.

7. Задълженията на ръководителя на продажбите включват консултиране на клиенти по избраната позиция и помощ при избора на продукта.

8. Актуализиране и непрекъснато попълване клиентска база.

В същото време често самият управител сключва и сключва договори за доставки и отговаря за доставката на стоките. Всички проблеми, свързани с разтоварване, злоупотреба, брак, пересортом, се решават от него. Мениджърът по продажбите трябва редовно да посещава обучения, насочени към повишаване на нивото на уменията и да развива способността си да комуникира с хора и да продава стоки.

Инструкцията на мениджъра на продажбите зависи от спецификата на фирмата и е много различна в различните организации. На едно място той се занимава само с "студени повиквания", а в другият той непрекъснато се движи в търсене на клиенти. Такава работа е чудесна за енергични, млади хора, които обичат активния начин на живот и могат да комуникират. Консултира върху процент, чието изплащане зависи от изпълнението на плана. Ако задачите, зададени от ръководството, не са изпълнени, управителят често получава безработна заплата, която може да бъде един и половина до два пъти по-малка от обявената заплата.

Освен това, в днешния бизнес, конкуренцията между фирмите е огромна, особено ако те са малки организации. За всеки клиент има истинска борба, така че мениджърите имат трудно време. А клиентите, които познават цената си, се държат по патронимичен начин. Така че, често по време на същите "студени повиквания" на работниците, наводнението от злоупотреби може да се срине.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден