muzruno.com

Ситуационен подход - 21-ви век диктува собствените си правила

На модерното етап на човешкото развитие фактът, че не всеки проблем в определена дисциплина, управление, управление, психология, могат да бъдат решени по традиционен начин, като се използват вече тествани алгоритми. Сега е по-важно да действаме въз основа на конкретното състояние на нещата, т.е. чрез ситуационен подход.

Като се има предвид например управлението, е възможно да се каже с увереност, че само този лидер е признат за ефективен, който не използва клишета, а се опитва да изработи решение, основано на обстоятелства. Не бива обаче да предполагаме, че ситуационният подход е пълно отхвърляне на капиталовите истини и наличните теоретични данни. Напротив, знаейки тази информация и я притежавате, в конкретна ситуация е възможно да се развие не един, а няколко метода за решаване.

Ситуацията подход не се разглежда от една наука. Всеки отразява това, както се изисква от теорията, но във всеки сектор на знанието, тази категория означава адаптиране към това, което се случва, и търсенето на ефективни техники и методи за постигане на целта на дадено място и време.

Тъй като става дума за управление, е необходимо да се разгледа ситуационният подход към лидерството като една от основните понятия. Този подход се характеризира с четири най-известни теории.

Моделът на Ф. Феделер

А. Орган на лидера.

Б. Способността да се разруши структурата на проблема.

V. Силата на лидера, т.е. неговата власт.

II. Подходът на Мичъл Хаус, който също се нарича "Пътна цел"

Тази теория идентифицира някои техники, които трябва да помогнат на лидера в процеса на постигане на целта на групата:

1) Изясняване на задълженията на всеки служител.

2) Участие, подкрепа, премахване на грешки.

3) Мобилизиране на усилията на групата за постигане на целта.

4) Подкрепа за развитието на тези нужди, които може да срещне главата5) Задоволете тези нужди, след като постигнете целта

III. Теория на Хърси и Бланчард

Авторите твърдят, че това или онова лидерски стил готовността на служителите да изпълняват задачи. На свой ред това зависи от такива фактори като:

  1. Компетентност на изпълнителя.
  2. Желание да извършите задача.
  3. Увереност на служителя в способностите му за решаване на проблеми.

IV. Моделът Vroom-Hetton

В този модел, пет стилове на управление:

А, Б - автократичен.

Б, Г - консултативни.

D - пълно участие.

В същото време А предполага, че лидерът взема решения без да се консултира с групата - че той взема предвид техните съвети, но последната дума все още е зад него. Б - като се вземат предвид всички изразени мнения, се взема решение, D е търсенето на консенсус, т.е. общ резултат, който би бил подходящ за всички.

Ситуационният подход към лидерството, реализиран чрез представените теории, на практика се изразява във факта, че лидерът трябва да има определени характерни черти, които са присъщи на човек, който може да доведе работниците, да подобри тяхната производителност.

Същевременно ситуационният подход не е търсене на универсален стил, който да се вписва във всеки контекст. Напротив, понятието за адаптивен стил е по-подходящо тук.

По този начин ситуационният подход помага на лидера въз основа на разнообразни налични техники и техники да избира тези, които са приемливи при определени обстоятелства. А обединяването, смесването на стилове не е забранено, ако допринася за ефективното вземане на решения, което впоследствие определя ефективността на самия мениджър.

Ето защо в ерата на бързото развитие на технологиите и ежедневната промяна в околната среда, било то икономика или политика, е важно да си представим какво е ситуационният подход и какво яде всичко това?

Споделяне в социалните мрежи:

сроден