muzruno.com

Типове комуникации и техните характеристики

Комуникацията е процес на обмен на информация, който се осъществява между двама души или група. Във всяка организация ефективността на работата зависи до голяма степен от степента, до която персоналът е наясно с конкретен въпрос. Важно място в управлението е моментът на делегиране на задължения и власти, докато комуникацията играе важна роля.

Помислете за типовете комуникации. В управлението те са разделени на вътрешни и външни. Първият вид комуникация може да се отдаде на комуникациите, които се случват между звена, отделни служители на организацията. Обикновено подобна комуникация се осъществява във връзка с координацията на действията в рамките на предприятието.

Външните комуникации възникват, когато организацията се свърже с външната среда. Те включват: комуникация с потребителите, с държавни структури, с обществеността.

за йерархична организация Видовете комуникации могат да бъдат разделени на хоризонтални, вертикални и диагонални. Към хоризонталата е включен обменът на информация между служителите. Тези съобщения са важни за координирането на действията на хората, ангажирани в един производствен процес. В този случай работниците често имат общ мениджър, директор. Хоризонталните комуникации помагат за оптималното разпределение на ресурсите, продажбата на стоки и др. Те също така позволяват да се установят равни контакти между всички единици от същото ниво.

Вертикалната комуникация е обмен на информация между ръководството и подчинените. Те могат да включват: препоръки, поръчки, поръчки. Тези документи помагат на мениджъра ефективно да съобщава на служителите си информация. На свой ред подчинените съобщават, че поръчката е взета предвид или задачата е завършена. Вертикалните съобщения се наричат ​​също комуникация между звена, които са на различни нива на йерархията.

Диагоналните комуникации съчетават характеристиките на двата предишни вида. Има комуникация между началниците и подчинените на различни отдели.

Вътрешните типове комуникация са разделени на междуличностни и организационни. Първият се случва между двама или повече души. Организационните отношения означават комуникация между групите. Но този тип комуникация се приписва и на обмена на информация на един човек с група хора.

Могат да се разграничат следните видове комуникации: неформално и формално. неформален обикновено не се отнасят до йерархията на организацията, те се формират в рамките на една и съща група. Подобни комуникации възникват във всяка компания. Управлението може да използва тази комуникация с голяма печалба. С неформалните комуникации предаването на информация става много бързо, най-често под формата на клюки. Следователно, главата може да направи всякакви добри новини за него под формата на слухове. Така че информацията ще достигне до подчинени бързо, но понякога с промени и допълнения под формата на изобретения на служителите.Формалните комуникации свързват различни елементи в структурата на организацията. Те са установени с официални правила, наредби, заповеди, инструкции. Тези документи регулират взаимодействието между звената и служителите.

Видовете комуникация в управлението могат да бъдат разглеждани и от гледна точка на средствата прехвърляне на информация. Хората комуникират устно (писмено и устна реч) и невербални (жестове, изражения на лицето, изображения и т.н.).

Видовете организационни комуникации могат да бъдат разделени според нуждите на участниците:

- комуникация с цел получаване на всякаква информация;

- да съобщават информация на някого;

- комуникация, за да отговори на емоционалните нужди на събеседващите;

- насочени към координиране на всякакви действия между хора или група.

Комуникацията играе важна роля във функционирането на организацията. Мъдрият лидер с правилното използване на всички видове комуникации може да увеличи производителността.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден