muzruno.com

Enterprise Standard

Към днешна дата, документ, който потвърждава стабилността и перспективите на дружеството, не е само бизнес план и докладване. Най-важното е стандарта за предприятието, която определя за управление на качеството комплект за ISO 9001. Компетентен подход към такава система ви позволява да получавате определен брой предимства (тя увеличава контрола на компанията, качеството и конкурентоспособността на продуктите, намаляване на производствените разходи). за управление на качеството в предприятието (СУК) - система, предназначена да осигури ефективна работа, особено в областта на управление на качеството продавани продукти. За изграждането на такава система са необходими следните елементи:

- който определя задачите и целите на СУК;

- нормативни документи, които описват и регулират целия бизнес процес на дейността на дружеството в сферата на СУК;

- съответната система от допълнителни процеси;

- механизъм за прилагане на установените изисквания, регулиран от регулаторната рамка;

- обучен персонал на компанията.

Системата за качество на предприятието предполага различно методи за контрол. Всеки производител в своята работа постановява, че всички входящи материали, компоненти и полуготови продукти не се използват и не се обработват до момента на преминаване на инспекцията (контрол), съответстващ на плана за качество и други техническа документация. Всички продукти, които пристигат при спешни поръчки, трябва да бъдат регистрирани и идентифицирани. След това, ако се установи, че е несъвместима със стандартите, можете веднага да я замените или да я върнете. Контрол на производството в предприятието предвижда:

- непрекъснат мониторинг на всички технологични процеси и тяхното регулиране;

- проверка, идентификация и изпитване на продукти в съответствие с установения план за качество и други регулаторни документи;

- забавяне на освобождаването на стоките до завършване на всички необходими мониторингови и тестови процеси, като се отчитат резултатите от тях;- идентифициране на всички несъответстващи на стандартите продукти.

Стандартът за предприятие (съкратено STP) установява изисквания за всеки конкретен тип продавани продукти, служба, работа. Разработен е от определено юридическо или физическо лице и се използва от него от момента на влизането му в сила до датата на замяната или анулирането. Стандартът за предприятие е създаден с цел разработване, актуализиране и поддържане на организационно-методически, нормативни и други видове документи, които отговарят на международните стандарти.

STP определя правомощията, отговорностите и взаимоотношенията между ръководния персонал, който извършва, проверява и анализира дейностите на организацията. Стандартът за предприятие е разработен както за отделните елементи на СУК, така и за цялата последователност от действия, които се отнасят директно до няколко такива елемента. Тази функция се изпълнява от ръководителите на съществуващите структурни подразделения с всички специалисти, ангажирани директно в този вид дейност. Често корпоративният стандарт се развива отново с промени в структурата на предприятието, появата на нови звена в предприятието.

Бизнес стандарт включва следните раздели: заглавие и твърдейки listy- soderzhanie- naznachenie- сфера (област) primeneniya- определения, съкращения, oboznacheniya- регулаторна Links- описание protsedury- otvetstvennost- prilozhenie- лист за подравняване и вписване на промени.

Процедурата за разработване на стандарта за предприятие:

1. Изготвяне на предварителен проект.

2. Одобрение, вземане на решение за финализиране на предварителния проект.

3. Подготовка, приемане и одобрение на окончателния проект.

4. Одобрение на STP.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден