muzruno.com

Скучни ъгли: описание и функции

Триъгълник е геометрична фигура, която има три точки, свързани с линии, които не лежат на една права линия в равнината. Върховете на триъгълника са точките в основата на ъглите, а линиите, които ги свързват, се наричат ​​страни на триъгълника. За да се определи площта на такава фигура, често се използва вътрешното пространство на триъгълника.

класификация

В допълнение към триъгълниците с неравномерни страни има изоскели, т.е. притежаващи две еднакви страни. Те се наричат ​​странично, а едната страна е основата на фигурата. Има и друг вид такива полигони - равностранен. И трите страни имат еднаква дължина.

тъп ъгли

За триъгълници има система от измервания със степен. Тези цифри могат да имат различни ъгли, така че те се класифицират, както следва:

  • Правоъгълна - с ъгъл от 90 градуса. Двете страни, съседни на този ъгъл, се наричат ​​katetas, а третият - hypotenuse;
  • Острите ъгли са триъгълници с всички остри ъгли до 90 градуса;
  • Тъжен ъгъл - един ъгъл по-голям от 90 градуса.

Дефиниция и параметри на триъгълник

Както вече беше отбелязано, триъгълникът е един от типовете полигони, които имат три върха и един и същ брой прави линии, които ги обединяват. Означавайте линиите, като правило, еднакви: ъглите - с малки латински букви и срещуположните страни на всяка от тях - съответната голяма буква.

Ако добавите всички ъгли на триъгълник, получавате сума от 180 градуса. За да познавате вътрешния ъгъл, имате нужда от 180градуса изважда стойността на външния ъгъл на триъгълника. За да разберете кой е ъгълът, който е отвън, е необходимо да добавите два отделни ъгъла от него вътре.

тъп ъгъл на триъгълник

Във всеки триъгълник има остри или тъп ъгли, противоположни на големия ъгъл е най-голямата страна. Ако линиите между върховете са еднакви, съответно, и всеки ъгъл е равен на 60 градуса.

Тръбовият триъгълникТръбовият ъгъл на триъгълника винаги е по-голям от 90-градусовия ъгъл, но по-малък от разгъвания ъгъл. По този начин ъгълът на затъмняване е от 90 до 180 градуса.

Възниква въпросът: има ли някакъв тъп ъгъл в такава фигура? Отговорът е на повърхността: не, защото сумата от ъглите трябва да бъде по-малка от 1800. Ако два ъгъла имат например 95 градуса, то третата просто няма място.

Два тънки ъгъла са равни:

  • ако двете страни са равни и ъгълът между тях е равен;
  • ако една от двете страни и два ъгъла, съседни на нея, са еднакви;
  • ако три страни на тъпи триъгълници имат равенство.

Чудесни линии на тъпия триъгълник

Във всички триъгълници с тъпи ъгли има линии, наречени забележителни. Първият от тях е надморска височина. Тя е перпендикулярна от един от върховете до съответната страна. Всички височини се сблъскват в точка, която се нарича ортоцентър. В триъгълник с тъпи ъгли тя ще бъде извън самата фигура. Що се отнася до острите ъгли, центърът е в самия триъгълник.

Друг ред е медианата. Това е черта, изведена от върха до центъра на съответната страна. Всички медии се събират в триъгълник, а мястото на тяхното изравняване е център на тежестта на такъв многоъгълник.

тъп ъгъл е

Bisectrix - линията, разделена наполовина като тъп ъгъл, и останалите. Пресичането на три такива линии винаги се случва само в самата фигура и се определя като център на окръжност, вписана в триъгълник.

На свой ред, центърът на окръжността, описан около фигурата, може да бъде получен от три средни перпендикуляра. Това са линии, които са били пропуснати от средата на правата линии, които свързват върховете. Пресечната точка на три средни перпендикуляра в триъгълник с тъпи ъгли се намира извън фигурата.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден