muzruno.com

Решаване на квадратични уравнения и изграждане на графики

Правните уравнения са равни на второто ниво с една променлива. Отразяват поведението на парабола координирана равнина. Необходимите корени представляват точката, в която графиката пресича оста OX. Чрез коефициентите човек може първо да знае определени качества на парабола. Например, ако стойността на номера преди x2, клоните на парабола ще търсят нагоре. Освен това има няколко трика, с които можете значително да опростите решението на дадено уравнение.

квадратични уравненияВидове квадратични уравнения

В училище се изучават няколко вида квадратични уравнения. В зависимост от това, методите за тяхното решение също са диференцирани. Сред специалните типове могат да се отделят квадратични уравнения с параметър. Този тип съдържа няколко променливи:

ах2+12х-3 = 0

квадратни уравнения с параметърСледващият вариант е уравнение, в което променливата не е представена от едно число, а от цял ​​израз:

21 (х + 13)2-17 (х + 13) -12 = 0

Струва си да се има предвид, че това е един общ вид квадратични уравнения. Понякога те се представят във формат, в който първо трябва да бъдат подредени, умножени или опростени.

4 (х + 26)2-(-43х + 27) (7-х) = 4х

Принцип на решение

Квадратните уравнения се решават по следния начин:

  1. Ако е необходимо, има област с приемливи стойности.
  2. Уравнението се намалява до съответната форма.
  3. Съществува дискриминация според съответната формула: A = b2-4ав.
  4. В съответствие със стойността на дискриминацията се правят изводи за функцията. Ако A> 0, тогава казваме, че уравнението има два различни корена (за А).
  5. След това се откриват корените на уравнението.
  6. По-нататък (в зависимост от задачата) се графира графика или се установява стойност в определена точка.

Правни уравнения: теоремата на VietaКвадратни уравнения: Теоремата на Вита и други трикове

Всеки ученик иска да прожектира уроците си със своите знания, изобретателност и умения. По време на изследването на квадратичните уравнения това може да се направи по няколко начина.В случая, когато коефициентът a = 1, можем да говорим за приложението на теоремата на Виет, според която сумата от корени е равна на стойността на b, която е пред x (със знак, противоположен на съществуващия), а продуктът x1 и х2 се равнява на. Такива уравнения се наричат ​​намалени.

х2-20х + 91 = 0,

х1 *х2= 91 и х12= 20, => х1= 13 и х2= 7

Друг начин за приятно опростяване на математическата работа е да се използват свойствата на параметрите. Така че, ако сумата от всички параметри е 0, тогава получаваме x1= 1 и х2= c / a.

17x2-7х-10 = 0

17-7-10 = 0, следователно коренът 1: х1= 1, а коренът z: x2= -10 / 12

Ако сумата от коефициентите a и c е b, тогава x1= -1 и, съответно, х2= -c / a

25x2+49х + 24 = 0

25 + 24 = 49, следователно, х1= -1 и х2= -24 / 25

Този подход към решаване на квадратични уравнения много опростява процеса на изчисляване и също спестява огромно количество време. Всички действия могат да се извършват в съзнанието, без да се харчат ценни минути от контролните или верификационните работи по умножение в колона или чрез използване на калкулатор.

Плоските уравнения служат като връзка между цифрите и координатната равнина. За бързо и лесно изграждане на парабола на съответната функция, след намирането на нейния връх, е необходимо да се направи вертикална линия, перпендикулярна на оста x. След това всяка получена точка може да бъде отразена по отношение на дадена линия, която се нарича ос на симетрия.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден