muzruno.com

Правоъгълен трапец и неговите свойства

това геометрична фигура - правоъгълен трапец - има не само голямо математическо, но и физическо разпределение. В края на краищата всичко, което е дадено в учебната програма, има свързано приложение. Така например, знаейки какво е равно на площта на правоъгълния трапец, можете лесно да намерите пътя на тялото на равномерно ускорено движение. Как да направите това? Сега помислете.

правоъгълен трапец

Площ на определен вид цифри изчислени по различни начини. В нашия случай е необходимо да се знае сумата от двете основи и височината. Последната е една от страните, разположена под прав ъгъл. Общо, желаният резултат се изчислява, както следва:

S = (a + b) * h / 2

Разбира се, тази зависимост не се взема от тавана. Възможно е някой да знае за средната линия, която съдържа както конвенционален, така и правоъгълен трапец. Ако е означена с буквата m, тогава стойността може да се намери, както следва: m = (a + b) / 2. Психически преместете този сегмент надолу. Това ще бъде нещо като дължината на известен правоъгълник. На намаляването до тази най-проста фигура е съставена първата намалена зависимост. По принцип формулата за областта на правоъгълен трапец включва възможността за заместване на h (височина) с дължина на страната под ъгъл от 90 градуса. Някои трябва незабавно да разберат, че това е оправдано от равенството между тези количества.квадратна формула на правоъгълен трапец

В началото вече споменахме възможността да приложим стойностите на фигура във физиката. По-специално, принципът на еднократно ускорено движение трябва да бъде добре известен на учениците. Правоъгълен трапец е случаят, когато началната скорост е нула, а ускорението е постоянно. Ако поставената задача изисква да изчислите пътя, направен в тази ситуация, тогава можете да използвате формулата, за да намерите областта. Променливата "а" нека обозначи цялото време на пътя. Веднага си струва да кажем, че работим в картезианската координатна система. Тогава "b" ще означава времето, през което максимална скорост. Съответно, ако до края на движението остана равномерно ускорено, тогава b = 0. За h вземаме стойността на постоянна скорост. След като замените стойностите, ще получите пътя, защото може да се изчисли по формулата S = V средна * t. Сега знаете как правоъгълен трапец може да ви помогне.

каква е областта на правоъгълния трапец

За да разрешите проблемите, трябва да знаете само няколко формули за въпросната фигура. Например, сумата от ъглите на наклонената страна е 180 градуса. Диагоналът спрямо една от страните е хипотенуза десен триъгълник с известни крака. Не забравяйте, че далеч от всеки четириъгълник, особено в правоъгълен трапец, можете да влезете в кръг. Има много дефиниции в курса на училището, но основното е да се извлекат от тях. Например, фактът, че правоъгълният трапец има всички обичайни свойства, но има и някои допълнителни функции. Да приемем, че основата е четири, страничната страна - три и диагонала свързването им - 5. Питагоровата теорема, на 3 * 3 + 4 * 4 = 5 * 5. От това следва, че имаме правоъгълен трапец.

Така че срещнахте още една геометрична фигура. Не е необходимо да се учи формулата за намиране на нейната област, достатъчно е да се разбере принципът на изчисление.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден