muzruno.com

Заплати

Заплатите са сумата пари, която един служител получава от работодателя за изпълнението на определено работно място, посочено в длъжностната характеристика или описано устно.

Разпределете тези видове заплати:

- Основната. Това е задължително предварително уговорено плащане, в зависимост от начина на плащане в предприятието: заплата, процентна ставка или тарифна ставка. Също така на основните заплати носят допълнителна такса за дълъг сервиз, допълнителна работа, извънреден труд и др.

- Повече. Това е вид награда за работа извън нормата, насърчаване на успеха, условия на труд, обезщетения за прекратяване и така нататък. Тези плащания не са задължителни и се извършват по инициатива на работодателя.

В зависимост от платежната система, с която работодателят работи, работникът и служителят сключва трудов договор, никой от които не бива да противоречи на член 135 от ТП RF. Заслужава да се отбележи, че всички допълнителни плащания: надбавки, надбавки, бонуси, както и условията, при които ще се извършва работата - задължително трябва да бъдат посочени в трудовия договор.

Друга важна точка е честотата, с която се заплащат заплатите. Тя трябва да бъде най-малко два пъти месечно, това правило е изложено в член 136 от ЗК RF. Дните на плащане във всяко предприятие и във всяка организация трябва да бъдат определени и записани във вътрешните правила на работния график. Ако денят на плащане падне в свободния ден, плащането трябва да се извърши в деня преди. Що се отнася до празниците, те трябва да бъдат изплатени в рамките на три дни от датата на освобождаване на работника в отпуск. Ако ваканцията не е била платена навреме, тогава съгласно член 124 от Кодекса на труда служителят има право да пренасрочи почивката си за друго време.Що се отнася до сумите, натрупани на служител, който работи в пълен размер (който е изпълнил курса), те не трябва да бъдат по-малки от законоустановената минимална заплата. Всяко предприятие има право да впише минималната си заплата (не по-малко от официално определената).

Минималната заплата е икономически обоснована парична сума, установена със закон, по-малка от тази, която работодателите нямат право да плащат на своите подчинени. За бюджетната сфера процентът на първокласния работник е равен на минималната работна заплата. С нарастването на инфлацията, промените в потребителската кошница се променят брутен национален продукт и други фактори, минималната заплата се променя. Размерът на този индикатор зависи от мнозинството социални плащания. Можем да кажем, че тази сума е в основата на системата за държавно осигуряване на социални гаранции на гражданите в сферата на доходите.

Икономиката разграничава тези концепции като реални заплати и номинална заплата.

Що се отнася до номинала, то представлява сумата пари, която е получена от работодателя за определен период от време. Този показател не може да отразява реалния жизнен стандарт на работника, тъй като увеличаването на заплатите не винаги показва повишаване на способността му да плаща. Докато реалната заплата показва колко услуги или стоки за получените пари могат да бъдат закупени.

За да изчислите реалните приходи, се нуждаете от номинална заплата за определен период, разделена на индекса на потребителските цени, взет за същия период. Полученият показател ще отразява истинската картина на платежния капацитет на дадено лице. Диаметрично противоположно може да бъде динамиката на растежа на реалните и номиналните заплати, ако страната е доста висока темп на инфлация.

В условията на пазарна икономика предприятието има право да избира системата и начина на плащане, начина на работа и почивката, методите и методите за стимулиране на своите работници. Основното условие - основните гаранции на държавата за сферата на заплащане и условията на труд трябва да бъдат спазвани от работодателите.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден